Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Právní předpisy

Rok 2022

 

Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.docx do 31. 1. 2022

Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.docx od 1. 2. 2022

Směrnice EU 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.pdf

Směrnice EU 2003/88/ES o pracovní době.doc

Zákon 95/2004 Sb., o vzdělávání a odborné způsobilosti lékařů.docx

Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.docx do 31. 1. 2022

Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.docx do 31. 3. 2022

Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.docx do 31. 12. 2022

Zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce.docx do 30. 6. 2022

Zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce.docx od 1. 7. 2022

Zákon 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.doc

Zákon 120/1990 Sb., o vztazích mezi odborovými organizacemi.doc

Zákon 290/2002 Sb., o převodu na kraje.doc

Zákon 280/1992 Sb., o resortních zdravotních pojišťovnách.docx

Zákon 551/1991 Sb., o VZP ČR.docx

Zákon 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.docx do 31. 1. 2022

Zákon 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.docx od 1. 2. 2022

Zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách.docx do 31. 1. 2022

Zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách.docx od 1. 2. 2022

Zákon 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.docx

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce.docx

Nařízení vlády 222/2010 Sb., katalog prací.docx

Nařízení vlády 567/2006 Sb., minimální a zaručená mzda a o příplatcích.docx

Nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách.docx