Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

LOK-SČL v médiích

Skvělý článek v Deníku N

13.01.2019

Skvělý článek v novém Deníku N o nepřijatelně dlouhé přesčasové práci lékařů. 

Odkaz na článek v Deníku N

celý článek

Odpověď Martina Engela na dotaz Medical Tribune - největší problém zdravotnictví v ČR

10.01.2019

Co považujete za největší problém českého zdravotnictví, který je nutno v roce 2019 přednostně řešit, jaký krok či zákonné změny by měly být provedeny?

Za největší problém zdravotnictví ČR již několik let považuji personální devastaci zvláště v nemocničním segmentu. Náprava této situace rozhodně nespočívá ani v navýšení počtu studentů o cca 10%, ani v projektu Ukrajina. Navýšení počtu studentů bez změny pracovních podmínek a finančního ohodnocení stávajících lékařů pouze zvýší počet těch, kteří v našich podmínkách pracovat nebudou. K projektu Ukrajina pouze to, že sotva 10% z těchto lékařů je skutečnou pomocí ČR zdravotnictví, ostatní se poměrně anonymně pohybují v systému převážně za nedodržování platných předpisů. S nedostatkem zaměstnanců úzce souvisí i zajišťování ÚPS, které se tak děje většinově díky porušování ZP a jiných pracovně právních předpisů.

Jedinou cestou k nápravě tak je snížit administrativní zátěž zaměstnanců (zásadním způsobem), omezit zneužívání lékařské pohotovostní služby v nemocnicích neakutními záležitostmi pacientů. Rovněž tak je potřeba zvýšit počet LSSP mimo nemocnice a tím zvýšit zapojení praktických lékařů a ambulantních specialistů. Dále je nutné změnit postgraduální vzdělávání lékařů, tak jak bylo navrhováno ČLK a LOK-SČL v rámci pracovní komise při MZ ČR, která k tomu byla ustanovena. Za samozřejmé rovněž považujeme navýšení příjmů zaměstnanců za základní pracovní úvazek, protože není možné, aby příjem z přesčasové práce tvořil trvale 40 – 50% celkových příjmů.  Další podmínkou zlepšení situace je i dodržování slibů a dohod ze strany politiků.

S pozdravem

Dr. Martin Engel

celý článek