Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Revizní komise

Předseda:

Doc. MUDr. Václav Dostál
Odbornost: infekční lékařství, pediatrie, přenosné nemoci

Narozen 26. 3. 1942 v Rychnově nad Kněžnou.
T. č. (v důchodovém věku). LDN Nemocnice v Jaroměři, ON Náchod. T. č. člen Vědecké rady ČLK.

Členem SČL je od jeho obnovení v roce 1990. Krajský koordinátor LOK-SČL pro kraj Královéhradecký a člen Revizní komise LOK-SČL.

 

Členové revizní komise:

MUDr. Zuzana Dubová
Odbornost: gynekologie a porodnictví

Narozena 26. 2. 1984 v Jilemnici.
V roce 2009 nastoupila jako gynekolog v Oblastní nemocnici Trutnov.

Od roku 2011 předsedkyně MO LOK-SČL, od roku 2012 členka Revizní komise LOK-SČL.

 

Doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D.
Odbornost: infekční lékařství

Narozen 17. 3. 1977 v Jihlavě. V r. 2001 nástup na Kliniku infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. Od r. 2014 zástupce přednosty Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN.

Členem LOK-SČL od r. 2005, od r. 2012 předseda MO LOK-SČL NNB, od r. 2015 člen Revizní komise LOK-SČL.