Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Revizní komise

Předseda:

Doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D. 

Odbornost: infekční lékařství

Narozen 17. 3. 1977 v Jihlavě. V r. 2001 nástup na Kliniku infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. Od r. 2014 zástupce přednosty Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN.
Členem LOK-SČL od r. 2005, od r. 2012 předseda MO LOK-SČL NNB, od r. 2015 člen Revizní komise LOK-SČL.

 

Členové revizní komise:

 

Doc. MUDr. Václav Dostál 

Odbornost: infekční lékařství, pediatrie
Narozen 26. 3. 1942 v Rychnově nad Kněžnou.

T. č. (v důchodovém věku). LDN Nemocnice v Jaroměři, ON Náchod. T. č. člen Vědecké rady ČLK.
Členem SČL je od jeho obnovení v roce 1990. Krajský koordinátor LOK-SČL pro kraj Královéhradecký a člen Revizní komise LOK-SČL. 

 

MUDr. Soňa Csémyová

Odbornost: TRB 
Narozena 10. 3. 1960 v Praze.

V roce 1985 nástup TRN Kladno. Od roku 1994 Klinika TRN FN Motol.
Členkou LOK od roku 1996, od roku 2006 místopředsedkyně MO LOK-SČL FN Motol, od roku 2020 členka Revizní komise LOK-SČL.