Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Založení místní organizace

Lékaři, kteří mají zájem o založení místní organizace LOK-SČL vytvoří přípravný výbor a svolají schůzku všech zájemců o členství. Lékaře je třeba seznámit zejména se stanovami LOK-SČL a s výsledky naší práce, za něž se rozhodně nemusíme stydět. K založení místní organizace stačí 3 lékaři. I takto malá organizace má právo účastnit se například kolektivního vyjednávání. Pochopitelně platí, že čím více má organizace členů, tím má její slovo větší váhu a může pro své členy snáze vyjednat zlepšení ekonomických a pracovních podmínek.

Na ustanovující schůzi přítomní lékaři zvolí předsedu, místopředsedu nebo dva místopředsedy a další členy předsednictva místní organizace do celkového počtu 3, 5 nebo 7 členů. Za hospodaření místní organizace odpovídá její předseda. Zápis o konání ustanovující schůze spolu s výsledky voleb zašle zvolené předsednictvo neprodleně na adresu kanceláře LOK-SČL, Drahobejlova 52, 190 00 Praha 9, případně e-mailem. Dále je potřeba zaslat kontakty na zvolené funkcionáře (mobilní telefon, e-mail, adresu do zaměstnání a domů) a další osobní údaje.

Na základě výše uvedených informací obdrží místní organizace zplnomocnění a licenci, která je vystavena na jméno předsedy. Místní organizace vzniká dnem udělení licence.

Předseda místní organizace je povinen písemně oznámit řediteli nemocnice její vznik spolu se jmény funkcionářů, kteří budou oprávněni jednat jménem místní organizace. A budou zároveň požívat ochranu odborového funkcionáře, kterého například nemůže zaměstnavatel propustit bez souhlasu členů místní organizace. Řediteli seznam členů dávat nemusíte, nám jej však neprodleně zašlete. Změny ve vedení místní organizace, v kontaktech a seznamu členů je třeba průběžně aktualizovat.

Předseda místní organizace založí v některé z bank (KB, a.s., ČS, a.s., ČSOB, Fio banka) běžný účet. K jeho založení dostane od nás zplnomocnění s ověřeným podpisem místopředsedkyně LOK-SČL.

Noví členové musí podepsat pro mzdovou účtárnu souhlas s tím, aby jim bylo každý měsíc strháváno 0,5 % hrubé mzdy na účet místní organizace. Předseda místní organizace, který odpovídá za hospodaření, pak zajistí převod 55% vybraných příspěvků na účet centrálního LOK-SČL (124712309/0800). Toto se děje měsíčně, případně u menších organizací může předsednictvo LOK-SČL povolit delší periodu.

Gratulujeme! Právě jste založili další místní organizaci LOK-SČL. Nyní máte nárok na náš informační a právní servis. Přejeme vám hodně úspěchů v kolektivním vyjednávání.

Předsednictvo LOK-SČL

Dokumenty ke stažení:

  1. Náborový leták
  2. Návrh zápisu ustanovující schůze
  3. Přihláška člena
  4. Dotazník – hlášení změn údajů
  5. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  6. Pověření pokladníka – založení běžného účtu
  7. Návratka – distribuce informací
  8. Pro nově založenou MO