Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

LOK-SČL

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

komunistický režim v naší zemi čtyřicet let potlačoval inteligenci. Platy vysokoškolsky vzdělaných lidí byly často nižší než mzdy dělníků. Zatímco například právníci si po takzvané Sametové revoluci rychle prosadili výrazné zvýšení příjmů, lékaři se starali o prospěch pacientů. Byli nadšení z toho, že po létech izolace mohou používat nové přístroje a moderní léky. Marně čekali, že si jich politici všimnou a zajistí, aby se jejich odměňování se dostalo na patřičnou úroveň. Trvalo několik let, než pochopili, že pokud se o své peníze hlasitě nepřihlásí, budou politikům pro smích do nekonečna.

Lékařský odborový klub byl založen v roce 1995 proto, že ani tehdejší vedení Lékařské komory, ani odborová organizace sdružující všechny zaměstnance zdravotnických a sociálních služeb, nehájily zájmy lékařů zaměstnanců. Hned v prvním roce své existence LOK zorganizoval tři stávky lékařů s cílem prosadit výrazné zvýšení jejich platů.

V roce 2001 se LOK spojil s druhou lékařskou odborovou organizací lékařů Svazem českých lékařů a z LOK-SČL se stala jediná odborová organizace zastupující lékaře – zaměstnance.

V roce 2000 LOK-SČL získal statut pozorovatele a roku 2002 se stal řádným členem FEMS - Federace evropských lékařů zaměstnanců. Tím se aktivně zapojil do ovlivňování profesních podmínek lékařů na půdě Evropské unie. Díky členství ve FEMS získává LOK-SČL důležité informace o dění v jiných státech EU a má k dispozici jejich případnou podporu.

Vedení LOK-SČL se pravidelně zúčastňuje zasedání tripartity o zdravotnictví a mnohých jednání na půdě ministerstva zdravotnictví a Parlamentu ČR.

V letech 2010-2011 LOK-SČL zorganizoval protestní akci „Děkujeme, odcházíme“, jejímž cílem bylo zlepšení pracovních podmínek, zejména platového ohodnocení a povinného dalšího vzdělávání lékařů. Hlavním nátlakovým prostředkem bylo dobrovolné podání výpovědí. Do akce se zapojilo na 3,5 tisíce lékařů z nemocnic v celé republice. Akci „Děkujeme, odcházíme“ provázela mediální kampaň, kterou pro LOK-SČL připravila významná PR agentura Ewing.

 

Proč se stát členem LOK-SČL

Pracujete v nemocnici, ale nechcete se stát členy LOK-SČL, aby z vás nebyli „odboráři“?

Mějte na paměti, že profesní (chcete-li odborová) organizovanost je v rozvinutých zemích s tržní a demokratickou tradicí zcela normální, ostrakizována je právě v totalitních režimech.

Řada požitků, které dnes považujete za běžnou součást vašeho života, byla v historii obtížně vybojována právě profesními (odborovými) organizacemi. Bez několikaletého tlaku LOK-SČL by platy českých lékařů byly na mnohem nižší úrovni.

Profesní a odborové organizace jsou jedním z pilířů občanské společnosti, kterou se jinak snaží politické subjekty v celém spektru eliminovat, nebo alespoň marginalizovat.

Dvanáct důvodů, proč se stát členem LOK-SČL:
 1. LOK-SČL již téměř patnáct let vede zápas za vaše důstojné pracovní a mzdové podmínky.
 2. Za léta své činnosti jsme získali významné zkušenosti v oblasti prosazování vašich zájmů a ochraně vašich práv.
 3. Jsme dobře fungující organizací se strukturou čítající cca 90 místních organizací ve zdravotnických zařízeních celé ČR.
 4. Při obhajobě práv našich členů spolupracujeme s předními právníky v oblasti zdravotnického a pracovního práva.
 5. Spolupracujeme s evropskými zaměstnaneckými lékařskými svazy na prosazování práv lékařů v rámci celé EU. Jsme člen Federace evropských lékařů zaměstnanců (FEMS), což nám umožňuje ovlivňovat profesní podmínky lékařů na úrovni EU a získávat důležité informace z jiných evropských zemí.
 6. Rozhodující měrou jsme přispěli ke zlepšení pracovních a ekonomických podmínek lékařů v České republice.
 7. Našim členům poskytujeme důležité služby a informace, které by jinak získávali velmi obtížně.
 8. Pravidelně organizujeme vzdělávací akce zaměřené na zdravotnické právo.
 9. Zastupujeme naše členy v pracovně právních sporech.
 10. Poskytujeme nepřetržitou poradenskou činnost pro naše členy, která zohledňuje i naléhavost jednotlivých případů.
 11. Při řešení pracovněprávního sporu, obhajobě zákonných práv, prosazování svých zájmů je vždy lepší mít na své straně silnou a dynamickou organizaci s výsledky, praxí a zázemím, než se snažit tyto úkoly vyřešit svépomocí.
 12. Máme zkušenosti s jednáním se státní správou a politiky. Máme zkušenosti s organizováním protestních akcí na lokální i celostátní úrovni a s pořádáním mediálních akcí a kampaní.

 

Jak založit místní organizaci
Přihláška člena MO

 

Držitelé Ceny za statečnost

Cena za statečnost je ocenění, které uděluje LOK-SČL na podkladě rozhodnutí předsednictva na začátku kalendářního roku za statečný čin nebo postoj v roce minulém. Cena je vždy předávána na Reprezentačním plese lékařů českých v paláci Žofín.

 

Na prvním plese v roce 1996 nebyla ještě Cena udělena.

1. cena za statečnost za rok 1996

Prvním oceněným byl v roce 1997 prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. za výrok o ceně operace prezidenta Havla, kterou označil ve srovnání s opravou prezidentského auta za nízkou. Šlo o první takový výrok v médiích, který pronesl významný český lékař a akademický hodnostář.

2. cena za statečnost za rok 1997

Druhým oceněným lékařem byl MUDr. Petr Herman z Opavy za statečnost během záplav na Moravě, kdy pomocí loďky odvezl svoji těhotnou pacientku do nemocnice.

 

Za rok 1998 nebyla cena udělena.

 

3. cena za statečnost za rok 1999

Třetí cenu dostal MUDr. Rostislav Beneš z Uherského Brodu, který se snažil přes značnou nepřízeň počasí dostat s posádkou sanity Rychlé lékařské pomoci k pacientce akutně ohrožené na životě. Cenu mu na plese předával americký herec Mandy Patinkin.

4. cena za statečnost za rok 2000

Cenu v roce 2001 obdrželi členové vedení LOK Zlín MUDr. Marcela Henčlová a MUDr. Libor Richter za statečný postoj při jednání s ředitelem nemocnice o platech.

5. cena za statečnost za rok 2001

Laureátem Ceny za statečnost za rok 2001 byl prim. MUDr. Lukáš Svoboda z Hemodialyzačního centra Nemocnice Na Homolce, který se zúčastnil české expedice na druhý nejvyšší zemský vrchol K2, kde ač sám nemocen a v těžkých podmínkách poskytoval lékařskou péči dalším horolezcům.

6. cena za statečnost za rok 2002

Předsednictvo LOK-SČL rozhodlo Cenu za statečnost za rok 2002 udělit prof. MUDr. Bohumilu Fišerovi, CSc., bývalému ministrovi zdravotnictví České republiky, který ve vládě statečně prosadil a na veřejnosti pak obhajoval navýšení finančních prostředků pro zdravotnictví a navýšení platů lékařů a sester v nemocnicích.

7. cena za statečnost za rok 2003

Za rok 2003 byl oceněn MUDr. Zdeněk Šefrna, lékař záchranné služby, který byl napaden a zbit při ošetřování zraněného. Přes tuto událost dále pracoval u záchranné služby.

8. cena za statečnost za rok 2004

Cena LOK-SČL za statečnost za rok 2004 byla mimořádná. Jednak to nebyla cena za jeden konkrétní statečný čin, ale za celý statečný život, a jednak byla předána in memoriam. Předsednictvo LOK-SČL tímto krokem ocenilo vynikající lékařku a velmi statečnou ženu, paní doc. MUDr. Květu Kvapilíkovou, CSc., která zemřela v říjnu 2004 po dlouhé nemoci.

 

V roce 2006 se ples nekonal.

 

9. cena za statečnost za rok 2006

Za rok 2006 cenu získal českokrumlovský chirurg MUDr. Jan Vorel za to, že jako jediný měl odvahu podat trestní oznámení kvůli proplácení rozdílu mzdy mezi přesčasovou prací tzv. čekáním na práci.

10. cena za statečnost za rok 2007

Za své vystoupení za záchranu Úrazové nemocnice v Brně a osobní postoj při jednáních s ministrem Julínkem byla za rok 2007 vyznamenána MUDr. Lenka Doležalová.

11. cena za statečnost za rok 2008

Cenu obdržel prim. MUDr. Jaroslav Žák z nemocnice v Karlových Varech, který se počátkem roku 2008 stal jedním z vůdců protestů proti tunelování karlovarské nemocnice jejím tehdejším managementem.

12. cena za statečnost za rok 2009

Ocenění získala MUDr. Alena Dernerová z Mostu za odvážnou kritiku poměrů v Krajské zdravotní a. s.

13. cena za statečnost za rok 2010

Poprvé v historii byli vybráni tři kandidáti: MUDr. Šárka Drinková z Havlíčkova Brodu, MUDr. Peter Igaz z Karlových Varů a MUDr. Pavel Vávra z Nového Města na Moravě. Cenu získali za osobní statečnost jako mediální tváře akce „Děkujeme, odcházíme”.

14. cena za statečnost za rok 2011

Výjimečným počinem bylo ocenění zahraničního lékaře. MUDr. Marián Kollár získal Cenu za vedení Lékařského odborového sdružení v boji za lepší postavení lékařů na Slovensku.

15. cena za statečnost za rok 2012

Za odvahu při třech misích v Afghánistánu v letech 2008, 2009 a 2011 byl oceněn major MUDr. Jiří Lysák z Hradce Králové.

16. cena za statečnost za rok 2013

MUDr. Saša Štembera z Mostu získal ocenění za otevřenou kritiku Krajské zdravotní, a. s., za níž dostal výpověď z nemocnice.

17. cena za statečnost za rok 2014

Za svoji aktivní účast na misi „Člověk v tísni” při krvavých bojích na Majdanu v Kyjevě dostal Cenu MUDr. Severyn Romaniv z Prahy.

18. cena za statečnost za rok 2015

Za účast na humanitárních misích „Lékařů bez hranic” na Haiti a v Afghánistánu byl oceněn MUDr. Tomáš Šebek z Prahy.

19. cena za statečnost za rok 2016

Za rok 2016 byl vybrán profesor MUDr. Jan Žaloudík, CSc. z Brna. Předsednictvo ocenilo politickou odvahu prof. Žaloudíka při projednávání novely zákona č. 95/2004 Sb. „o vzdělávání lékařů", kdy se jako jeden z mála lékařů zákonodárců postavil proti potřebné leč nekvalitní novele, která neřešila největší problémy vzdělávání mladých kolegyň a kolegů, a výrazně přispěl k jejímu odmítnutí a vrácení do poslanecké sněmovny.

20. cena za statečnost za rok 2019


Na návrh místní organizace LOK-SČL v Kroměříži cenu obdržela bývalá ředitelka Kroměřížské nemocnice a. s. a anestezioložka MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA. MUDr. Mergenthalová stála v čele nemocnice od roku 2014 a v lednu 2019 byla odvolána Radou Zlínského kraje poté, co se dostala do konfliktu s hejtmanem Jiřím Čunkem kvůli stavbě nové krajské nemocnice ve Zlíně. Jako ředitelka měla podporu zaměstnanců i vedení města. Významně přispěla ke zlepšení ekonomiky a pracovala na rozvojových projektech nemocnice.

 

Za rok 2017 nebyla Cena v roce 2018 udělena.

Za rok 2018 nebyla Cena v roce 2019 udělena.

Za rok 2022 nebyla Cena v roce 2023 udělena.

 

V roce 2021 se ples nekonal.

V roce 2022 se ples nekonal.