Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Předsednictvo

Předseda:

MUDr. Martin Engel
Odbornost: radiodiagnostika, radiologie a zobrazovací metody

Narozen 12. 10. 1954 v Praze.
Od 1. 3. 2011 pracuje jako předseda LOK-SČL. 

Členem LOK od roku 1995, od té doby vykonává funkci předsedy místní organizace, v současnosti ve FNKV. Členem předsednictva LOK od března 1999. Měl na starosti mezinárodní vztahy a přípravu na vstup do mezinárodních organizací. Předsedou LOK-SČL zvolen na mimořádném volebním sněmu v dubnu 2006.

 

Místopředsedové: 

MUDr. Jana Vedralová
Odbornost: patologická anatomie, patologie

Narozena 8. 4. 1955 v Praze.
Od roku 2003 pracuje na patologii v Thomayerově nemocnici.

Členem LOK od r. 1996. Místopředsedkyní LOK zvolena v březnu 1999. Od roku 2003 je předsedkyní revizní komise ČLK.

 

MUDr. Miloš Voleman
Odbornost: chirurgie

Narozen 3. 7. 1968 v Praze.
Od r. 1992 doposud pracuje ve FNKV Praha 10.

Členem LOK od r. 1997. Od r. 2006 předseda MO LOK ve FNKV. Členem předsednictva od dubna 2008. Místopředsedou LOK zvolen v dubnu 2011.

 

Členové předsednictva:

MUDr. Milan Kubek
Odbornost: angiologie, interní lékařství

Narozen 13. února 1968 v Praze.
Od roku 2004 provozuje soukromou interní – angiologickou praxi na poliklinice Praha 9 - Prosek. Prezident České lékařské komory (poprvé zvolen v lednu 2006).

V letech 1999 – 2006 byl předsedou Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů. Od roku 2004 do roku 2008 zastával funkci viceprezidenta Evropské federace lékařů zaměstnanců (FEMS).

V letech 2010 -2015 po dvě funkční období pracoval jako viceprezident Stálého výboru evropských lékařů (CMPE) – neziskové organizace, jejímž hlavním úkolem je podpora kvality a bezpečnosti zdravotní péče v zemích EU a prosazování zájmů 2 milionů evropských lékařů zejména vůči orgánům Evropské Unie.

 

MUDr. Lenka Doležalová
Odbornost: anesteziologie a resuscitace

Narozena 21. 11. 1967 v Brně.
Od roku 1992 pracuje v Úrazové nemocnici Brno.

Zakládající člen MO LOK-SČL v ÚN, místopředsedkyně a od roku 2008 předsedkyně místní organizace. Členka předsednictva od dubna 2008.

 

 

MUDr. Michal Lišaník
Odbornost: neurologie

Narozen 11. 10. 1970 v Hranicích na Moravě.
V letech 1996 nastoupil na neurologické oddělení Závodní nemocnice Vítkovice, Ostrava, později Vítkovická nemocnice a.s.

Nejdříve člen SČL, později LOK, posléze předseda MO LOK-SČL Vítkovické nemocnice a.s. V roce 2005 po změně vlastnických práv Vítkovické nemocnice (AGEL) spoluzakladatel SOOSA  (Sdružení odborových organizací společnosti AGEL), nyní místopředseda SOOSA, koordinátor za lékařskou sekci u fy AGEL. Člen dozorčí rady za zaměstnance Vítkovická nemocnice a.s.

 

 

 

MUDr. Marcela Henčlová
Odbornost:gynekologie a porodnictví

Narozena 17. 3. 1961 ve Zlíně.
Od roku 1985 pracuje v Krajské nemocnici T. Bati a.s., Zlín.

Je zakládající členkou MO LOK-SČL při KNTB a.s. Zlín od r. 2000, na ustanovující schůzi zvolena předsedkyní MO a je jí stále. Od vzniku krajského uspořádání pracuje jako krajský koordinátor LOK – SČL. V letech 2001 – 2012 člen celostátního předsednictva LOK-SČL, znovu zvolena v roce 2016. Od roku 2015 zvolena do celostátního předsednictva ČLK.

 

 

MUDr. Lukáš Velev

Odbornost: chirurgie, cévní chirurgie

Narozen 7. 2. 1964 v Ivančicích.

V roce 1990 nastoupil na chirurgické odd. Nemocnice Jihlava, kde pracuje doposud.


Zakládající člen MO LOK Jihlava. Později místopředseda a od r. 2003 předseda MO LOK-SČL Jihlava. Místopředsedou LOK-SČL zvolen na mimořádném volebním sněmu v dubnu 2006. Z funkce odstoupil 11. 9. 2010. Členem předsednictva LOK-SČL od června 2020.

 


MUDr. Tomáš Hanek 

Odbornost: interna, nefrologie

Narozen 27. 3. 1962 v Praze

V roce 1987 nastoupil na III. int. odd.  Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, od roku 1996 II. int. odd. hemodialyzační středisko v Ústí nad Labem a od roku 2000 Nefrologicko - dialyzační odd. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde  pracuje doposud.

Člen MO LOK Ústí nad Labem, později  místopředseda a od r. 2/2019 předseda MO LOK-SČL Ústí nad Labem.  Členem předsednictva LOK-SČL od června 2020. Od 4/2019 člen dozorčí rady KZ a.s. za zaměstnance.

 

MUDr. Rudolf Koubek 

Odbornost: vnitřní lékařství.

Narozen 5. 11. 1983 v Brně.
Od roku 2010 pracuje v Nemocnici Tábor, a. s., člen LOK-SČL od roku 2009 a od roku 2014 předseda MO v Táboře. Členem předsednictva LOK-SČL od června 2020.

 


MUDr. Jaroslav Krsička 

Odbornost: anesteziologie a resuscitace, urgentní medicína

Narozen 20. 5. 1978 v Olomouci.
Členem předsednictva LOK-SČL od června 2020.