Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Předsednictvo

Předseda:

MUDr. Martin Engel
Odbornost: radiodiagnostika, radiologie a zobrazovací metody

Narozen 12. 10. 1954 v Praze.
Od 1. 3. 2011 pracuje jako předseda LOK-SČL. 

Členem LOK od roku 1995, od té doby vykonává funkci předsedy místní organizace, v současnosti ve FNKV. Členem předsednictva LOK od března 1999. Měl na starosti mezinárodní vztahy a přípravu na vstup do mezinárodních organizací. Předsedou LOK-SČL zvolen na mimořádném volebním sněmu v dubnu 2006.

 

Místopředsedové: 

MUDr. Jana Vedralová
Odbornost: patologická anatomie, patologie

Narozena 8. 4. 1955 v Praze.
Od roku 2003 pracuje na patologii v Thomayerově nemocnici.

Členem LOK od r. 1996. Místopředsedkyní LOK zvolena v březnu 1999. Od roku 2003 je předsedkyní revizní komise ČLK.

 

MUDr. Miloš Voleman
Odbornost: chirurgie

Narozen 3. 7. 1968 v Praze.
Od r. 1992 doposud pracuje ve FNKV Praha 10.

Členem LOK od r. 1997. Od r. 2006 předseda MO LOK ve FNKV. Členem předsednictva od dubna 2008. Místopředsedou LOK zvolen v dubnu 2011.

 

Členové předsednictva:

MUDr. Milan Kubek
Odbornost: angiologie, interní lékařství

Narozen 13. února 1968 v Praze.
Od roku 2004 provozuje soukromou interní – angiologickou praxi na poliklinice Praha 9 - Prosek. Prezident České lékařské komory (poprvé zvolen v lednu 2006).

V letech 1999 – 2006 byl předsedou Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů. Od roku 2004 do roku 2008 zastával funkci viceprezidenta Evropské federace lékařů zaměstnanců (FEMS).

V letech 2010 -2015 po dvě funkční období pracoval jako viceprezident Stálého výboru evropských lékařů (CMPE) – neziskové organizace, jejímž hlavním úkolem je podpora kvality a bezpečnosti zdravotní péče v zemích EU a prosazování zájmů 2 milionů evropských lékařů zejména vůči orgánům Evropské Unie.

 

MUDr. Michal Sojka
Odbornost: interní lékařství

Narozen 17. 11. 1964 v Praze.
Vede tiskové oddělení ČLK.

Zakládající člen LOK, od založení organizace v roce 1995 členem předsednictva.

 

MUDr. Marcela Sojáková
Odbornost: radiodiagnostika, radiologie a zobrazovací metody

Narozena 21. 5. 1955 v Praze.
Od roku 1982 pracuje na RDG klinice VFN Praha.

Členem LOK od roku 1995. Již několik let vykonává funkci předsedkyně místní organizace ve Všeobecné fakultní nemocnici. Členkou předsednictva zvolena v březnu 1999. 

 

MUDr. Martin Sedláček 
Odbornost: chirurgie, traumatologie

Narozen 17. 1. 1965 v Ostravě.
Od roku 1992 pracuje na chirurgickém oddělení NsP Havířov.

V roce 1999 zakládající člen LOK při NsP Havířov, předseda základní organizace od roku 1999 do 2015, krajský koordinátor pro Moravskoslezský kraj od vzniku nového krajského uspořádání do roku 2015. Členem předsednictva LOK-SČL od dubna 2005.

 

MUDr. Lenka Doležalová
Odbornost: anesteziologie a resuscitace

Narozena 21. 11. 1967 v Brně.
Od roku 1992 pracuje v Úrazové nemocnici Brno.

Zakládající člen MO LOK-SČL v ÚN, místopředsedkyně a od roku 2008 předsedkyně místní organizace. Členka předsednictva od dubna 2008.

 

MUDr. Michal Lišaník
Odbornost: neurologie

Narozen 11. 10. 1970 v Hranicích na Moravě.
V letech 1996 nastoupil na neurologické oddělení Závodní nemocnice Vítkovice, Ostrava, později Vítkovická nemocnice a.s.

Nejdříve člen SČL, později LOK, posléze předseda MO LOK-SČL Vítkovické nemocnice a.s. V roce 2005 po změně vlastnických práv Vítkovické nemocnice (AGEL) spoluzakladatel SOOSA  (Sdružení odborových organizací společnosti AGEL), nyní místopředseda SOOSA, koordinátor za lékařskou sekci u fy AGEL. Člen dozorčí rady za zaměstnance Vítkovická nemocnice a.s.

 

MUDr. Antonín Gabera
Odbornost: pediatrie, praktické lékařství pro děti a dorost, neonatologie a intenzivní medicína

Narozen 9. 7. 1976 ve Zlíně. Od roku 2005 Dětská klinika v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Od roku 2005 předseda MO LOK-SČL v Ústí nad Labem, od roku 2006 krajský koordinátor LOK pro Ústecký kraj, od 2009 člen dozorčí rady Krajské zdravotní, a.s. a člen OS ČLK v Ústí nad Labem.

 

MUDr. Marcela Henčlová
Odbornost:gynekologie a porodnictví

Narozena 17. 3. 1961 ve Zlíně.
Od roku 1985 pracuje v Krajské nemocnici T. Bati a.s., Zlín.

Je zakládající členkou MO LOK-SČL při KNTB a.s. Zlín od r. 2000, na ustanovující schůzi zvolena předsedkyní MO a je jí stále. Od vzniku krajského uspořádání pracuje jako krajský koordinátor LOK – SČL. V letech 2001 – 2012 člen celostátního předsednictva LOK-SČL, znovu zvolena v roce 2016. Od roku 2015 zvolena do celostátního předsednictva ČLK.