Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Tiskové zprávy

Varování LOK-SČL a OSZSP před prolomením limitů přesčasové práce

13.07.2023

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
a
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
varují:
 
Připravované další rozšíření přesčasů ve zdravotnictví zvětší již dnes vážný nedostatek personálu, zhorší dostupnost zdravotní péče, ohrozí zdraví zdravotníků i zdraví a životy pacientů
 
● Neúměrné množství přesčasů a přetěžování zdravotníků je už dnes jednou z hlavních příčin nevyhovujících pracovních podmínek a nedostatku personálu v nemocnicích. Nedostatek personálu znamená pro zaměstnance nemocnic pracovní přetěžování a dlouhodobou frustraci z toho, že na jedné straně přes obrovské pracovní nasazení není dostatek času pro pacienty, na druhé straně kvůli obrovskému pracovnímu nasazení není dostatek času na rodinu a soukromý život. Zvýšení limitů přesčasové práce povede k prohloubení všech těchto problémů, k dalším odchodům zaměstnanců a k dalšímu zhoršení situace těch zbývajících.
● Kvůli nedostatku personálu se v nemocnicích již nyní uzavírají některá oddělení nebo jejich části, což výrazně zhoršuje dostupnost zdravotní péče. Podle demografických predikcí a podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v současné době chybí v nemocnicích cca 3000 zdravotních sester a dalších téměř 13 000 odejde v příštích pěti letech do důchodu. Mladé zdravotní sestry na nemocniční oddělení se směnným provozem a obrovským množstvím přesčasů odmítají nastupovat.
● Kvůli dlouhodobému přetěžování a zvyšující se únavě výrazně stoupá riziko vyhoření zaměstnanců, ztráty empatie, sklonů k agresivnímu chování, stoupá riziko profesních chyb, tedy i ohrožení zdraví a života pacientů. Rozšíření přesčasů ve zdravotnictví je proto v přímém rozporu se zásadami bezpečné práce.  
● Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů proto vyzývají politiky k serióznímu řešení problému s ohledem na stárnutí populace, tedy jak pacientů, vyžadujících více péče, tak i zdravotníků. Zvýšení limitů přesčasové práce není řešením problému, ale jeho zhoršením! Nevezmou-li politici tyto zjevné hrozby vážně, nebude se mít už v blízké budoucnosti o pacienty kdo starat.
● Tvrzení, že jde o dobrovolné přesčasy, je iluzorní, již dnes jsou přesčasy vynucovány jako nutná solidarita vůči dalším kolegům. Zvláště u mladých lékařů v procesu postgraduálního vzdělávání, kdy potřebují součinnost zaměstnavatele, aby mohli plnit potřebné aktivity i na jiných pracovištích (vyššího typu), je akt dobrovolnosti výrazně zpochybnitelný. Také tento fakt může být pro mnohé zaměstnance důvodem ke hledání klidnějšího pracoviště a k odchodu z nemocnice či zdravotnické záchranné služby.
● Rozšíření přesčasů ve zdravotnictví je v přímém rozporu s přístupem Evropské unie a jejími požadavky. Uvažované rozšíření přesčasů by například u záchranářů umožňovalo ročně odpracovat až 1040 hodin navíc, což představuje téměř polovinu roční pracovní doby navíc. To je v rozporu s evropskou legislativou a jde proti záměru transpoziční směrnice, která měla do českého zákoníku práce zahrnout slaďování osobního a soukromého života a zavést pro zaměstnance transparentní a bezpečné pracovní prostředí.
● Je správné, že společnost tvrdě kontroluje délku práce řidičů a vyžaduje jejich povinný odpočinek, protože jde o možné ohrožení zdraví a životů cestujících i dalších lidí v blízkosti. O to absurdnější je požadovat u lékařů a jiných zdravotníků, kteří mají zdraví a životy pacientů bezprostředně a zcela ve svých rukou, další a další práci bez odpočinku. Nedopusťme to!