Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Závěry porady předsedů MO LOK-SČL ze 17. 4. 2019

Závěry porady předsedů MO LOK-SČL ze 17. 4. 2019
17.04.2019

LOK nemůže akceptovat situaci z roku 2018, kdy plně graduovaní lékaři byli jako jediní vysoce kvalifikovaní specialisté zcela pominuti při navyšování mezd a platů pro rok 2019 (navýšení o 2% je zcela urážlivé a nepokrývá ani inflaci). Tento postup ze strany vlády je navíc umocněn tím, že k urážení kvalifikovaných lékařů přistupuje v situaci prohlubující se personální krize.
Tento postup vlády již není možno považovat za běžnou neschopnost, ale budí podezření na snahu o cílenou likvidaci českých nemocnic.
 
Proto považujeme za nezbytné, aby v roce 2020 a v letech následujících došlo k finančnímu podpoření nemocnic, aby tyto měly dostatek prostředků pro důstojný růst (minimálně 10 %) mezd stávajících zaměstnanců a také pro přijímání zaměstnanců nových. 
 
LOK-SČL ve spolupráci s OSZSP zahájil jednání se zástupci AČMN, které by mělo vést k obnovení spolupráce a prosazení společných zájmů.
 
V současné době, kdy se výrazně zhoršuje kvalita a dostupnost nemocniční péče, jsou na účtech zdravotních pojištoven neúčelně a nesmyslně hromaděny prostředky ve výši desítek miliard korun. Pro splnění výše zmíněných požadavků by přitom postačovala jen část těchto peněz.