Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Prohlášení na podporu kolegyň a kolegů ze Slovenska

24.11.2022

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů dlouhodobě sleduje situaci ve slovenském zdravotnictví. Velmi znepokojeni jsme prakticky od letošního léta, kdy se představitelé LOZ marně snažili o setkání s nejvyššími představiteli vlády SR. Jako zákonité vyústění situace jsme proto považovali realizaci avizovaných výpovědí z pracovního poměru v nemocnicích. Po analýze výpovědí, kterých bylo kolem 2100 a navíc z klíčových oborů, bylo všem zřejmé, že zachování zdravotní péče po 1. 12. nebude možné. Byli jsme velmi překvapeni, že šest týdnů neproběhla řádná zásadní jednání. Po chvíli, kdy se zdálo, že dojde ke kompromisní dohodě, jsme nejnovějším vývojem zděšeni. Namísto snahy o zlepšení situace ve zdravotnictví a ocenění ústupku lékařů v platové oblasti, jsou veškerá jednání s vládou paralyzována. Ta chystá nepřijatelné silové řešení - vyhlášení nouzového stavu. Toto řešení nemůže uplatňovat nikdo zodpovědný, protože dojde k pochopitelné radikalizaci na straně lékařů a bude hrozit vážné ohrožení péče pro ty, kteří ji budou potřebovat. Tento krok povede k dalšímu odchodu lékařů mimo Slovensko. 

LOK-SČL plně stojí za svými slovenskými kolegy a věří v jejich úspěch v boji za zlepšení slovenského zdravotnictví. Podle posledních informací požádal slovenský předseda vlády své kolegy z V4, aby zvážili možnost pomoci Slovensku svými lékaři. Díky personální krizi, která v České republice panuje, je takováto pomoc iluzorní. Navíc čeští kolegové nepodtrhnou svým slovenským kolegům nohy. 

Přestože je již zoufale málo času na dobré řešení, stále věříme, že je ještě dohoda možná. 


V Praze 24. 11. 2022


Za LOK-SČL

MUDr. Martin Engel

předseda