Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Otevřený dopis odborů předsedovi vlády

Otevřený dopis odborů předsedovi vlády
29.09.2022

Vážený pan
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Premiér
Úřad vlády České republiky
nábřeží Eduarda Beneše 4
118 01 Praha 1
 
Na vědomí: média a veřejný prostor

 

V Praze 29. září 2022
 
Vážený pane premiére,
 
obracíme se na Vás a Vaši vládu za naše organizace otevřeným dopisem kvůli odměňování pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách.  
 
Chceme Vám sdělit, že rozhodnutí Vaší vlády nezvýšit platové tarify těchto zaměstnanců považujeme za plivnutí do tváře zdravotníkům a dalším pracovníkům, kteří se starají o pacienty a klienty a o chod zdravotnických a sociálních zařízení.
 
Váš postoj chápeme tak, že si vláda neváží práce lidí z první linie. Připomínáme, že jako opozice jste k odměňování zdravotníků přistupovali naprosto jinak než nyní, přestože situace se zásadním způsobem nezměnila.
 
Situace je kritická. V nemocnicích chybí nejen zdravotníci, ale pracovníci všech profesí. Zdravotníci jsou po více než dvou a půl letech přetížení, frustrovaní, vyhořelí, mají pocit, že nikde není naděje na změnu. A před námi jsou další vlny covidu a další uprchlická krize. 
 
Protože tvrdíte, že systém veřejného zdravotního pojištění je v dobré finanční kondici, znamená to, že odmítáte ocenit lidi, kteří poskytují péči jiným, výhradně z ideologických, nikoliv z věcných důvodů.
 
Vyzýváme Vás a Vaši vládu, abyste v zájmu zachování stability systému zdravotní péče a dostupné péče o pacienty a klienty přehodnotili své rozhodnutí a ocenili práci zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách. Požadujeme zvýšit platové tarify pro zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách o 15 %. O adekvátní částky, které jsou potřeba k navýšení nejen platových, ale také mzdových tarifů, navrhujeme zvýšit úhradovou vyhlášku. Náš návrh na její úpravu zasíláme v přiloženém dokumentu.  
 
K problematice a vysvětlení bychom se s Vámi rádi sešli.
 
S pozdravem a přáním pevného zdraví
 
Bc. Dagmar Žitníková, v. r.
předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR
 
MUDr. Martin Engel, v. r.
předseda LOK-SČL