Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Dopis poslancům ohledně platby za státní pojištěnce

16.02.2022

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
obracíme se na Vás za naše odborové organizace v souvislosti s projednáváním návrhu zákona o státním rozpočtu.
V návrhu zákona je oproti verzi rozpočtu minulé vlády snížená částka na platbu za státní pojištěnce, což je nejen v rozporu s platnou legislativou, ale především krokem, který může vážně destabilizovat finanční poměry ve zdravotnictví.
Vzhledem k tomu, že jsme jako předsedové odborových svazů byli u jednání o úhradové vyhlášce na rok 2022 a dlouhodobě řešíme financování zdravotnictví, chceme Vás upozornit na rizika, která návrh snížit platby za státní pojištěnce přináší.
Čísla z oficiálních materiálů Ministerstva zdravotnictví:
Predikované příjmy veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022 se započítáním 14 mld. za státní pojištěnce = 431,2 mld.
Predikované výdaje veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022, bez navýšení platů = 440,7 mld.
Predikované výdaje veřejného zdravotního pojištění s navýšením platů = 448,2 mld.
Předpokládaný deficit veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022 se zvýšenými prostředky za státní pojištěnce = mínus 17 mld.
Zrušením navýšení plateb za státní pojištěnce by se deficit veřejného zdravotního pojištění zvýšil o dalších 14 mld., takže předpokládaný deficit pro rok 22 je mínus 31 mld.
K tomu navíc:
Veřejné zdravotní pojištění na rok 2022 nepočítalo s dalšími náklady na nemoc COVID-19.
Na základě epidemické situace a rozhodnutí vlády probíhá rozsáhlé testování obyvatelstva.
Ke dni 12. 2. bylo provedeno:
PCR testy: 3 666 861, kdy jeden test hradí zdravotní pojišťovny částkou 800 Kč, souhrnně = 2,9 mld.
AG Testy: 1 005 439, jeden test hradí zdravotní pojišťovny částkou 200 Kč, souhrnně = 200 mil.
Testy u zaměstnavatelů: do konce testování bude provedeno odhadem 4 mil. testů. Ze zdravotního pojištění bude zaměstnavatelům uhrazeno 8 testů, jeden v částce 60 Kč, souhrnně = 1,4 mld.
Dle veřejně dostupných zdrojů má Ministerstvo zdravotnictví dohodnutý nákup léků na Covid-19 v částkách okolo 2 mld., které budou následně hradit zdravotní pojišťovny.
Lze tedy říci, že k datu 12. února 2022 lze nepredikované výdaje veřejného zdravotního pojištění vyčíslit na dalších 6, 32 mld.
Za velmi důležité považujeme také připomenout, že zůstatky na účtech zdravotního pojištění nejsou jen rezervy. Průběžné měsíční výdaje se pohybují řádově okolo 37,35 mld.
Z výše uvedeného vyplývá, že při zůstatcích na účtech zdravotních pojišťoven okolo 50 mld. nelze koncem roku 2022 předpokládat zůstatky na fondech veřejného zdravotního pojištění. Naopak zdravotní pojišťovny budou mít významné ekonomické problémy, které se zákonitě musí promítnout do poskytování zdravotní péče, a to zvláště v roce 2023. Zdravotní pojišťovny již dnes sdělují, že pro rok 2023 budou jednotlivým poskytovatelům nabízet degresivní marži, což znamená snížení úhrad, a to se bezpochyby negativně odrazí v poskytování zdravotní péče.
Stávající rozhodnutí vlády je proto dle našeho názoru neracionální a bude mít velké dopady do ekonomické stability systému veřejného zdravotního pojištění. Proměnných je opravdu hodně a v žádném případě ani přes zbožná přání politiků nelze predikovat vývoj pandemické situace. 
Zdravotnictví je více než cokoliv jiného závislé na vůli politiků. Kvalitu a dostupnost zdravotní péče nezajistíte bez potřebných financí.
 
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
naše zdravotnictví bude tak kvalitní a dostupné, jak rozhodnete Vy. Státní rozpočet máte ve svých rukou, žádáme Vás, buďte zodpovědní. Chápeme Vaši snahu snižovat deficit státního rozpočtu i snahu dodržet předvolební sliby dané voličům. Připomínáme, že při zodpovědném rozhodování je třeba brát v úvahu také vyšší než původně plánované příjmy státního rozpočtu, k nimž povede současná vysoká inflace. Žádáme Vás, posuzujte státní rozpočet také v těchto nových souvislostech a jistě najdete řešení, které povede k úsporám i bez drastických škrtů v penězích určených na zdravotní péči.
S přáním pevného zdraví.

Bc. Dagmar Žitníková, v. r., předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR

MUDr. Martin Engel, v. r., předseda LOK-SČL