Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Dopis premiéru Fialovi

04.02.2022

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás za naše odborové organizace v souvislosti s mediálně prezentovanými informacemi, že Vaše vláda v souvislosti s přípravou státního rozpočtu na rok 2022 změní platbu státu za jeho pojištěnce. Jakkoliv můžeme chápat Vaši snahu o snížení deficitu státního rozpočtu, tak zásadně nechápeme změnu této položky.

Úvodem Vám chceme sdělit, že odbory dlouhodobě prosazovaly navýšení plateb státu zastátní pojištěnce. Navýšení finančních prostředků státu za jeho pojištěnce doporučila vládě v roce 2018 dokonce i zpráva OECD. Velmi jsme proto uvítali opakované zvýšení plateb a předpokládali jsme, že vlády konečně pochopily význam stabilního systému příjmů a výdajů zdravotního pojištění a tím potažmo celého systému poskytování a úhrad zdravotní péče.

Připomínáme, že v současné době je zdravotnictví ve velmi složité situaci, a proto bychom považovali změnu plateb státu a její snížení v průběhu roku za nezodpovědný hazard. Zdravotní pojišťovny na navýšené finanční prostředky nastavily své pojistné plány, vydaná úhradová vyhláška již druhý měsíc hradí zdravotnickým zařízením podle dohod, další finanční prostředky bude třeba vynaložit na testování a očkování. Zdravotnická zařízení také očekávají kompenzační vyhlášku, která bude řešit výpadky financí za odloženou péči a další vícenáklady např. za energie. Nikdo z nás nemá křišťálovou kouli, nevíme, jak se bude vyvíjet epidemická situace.

Ze všech výše uvedených důvodů, v zájmu zachování stability systému zdravotní péčea v návaznosti na Vaše programové prohlášení, které dokonce počítá s pravidelnou valorizací plateb za státní pojištěnce, Vás žádáme, abyste, pokud záměr snížit platby za státní pojištěnce máte, od něho upustili.

Vážený pane premiére, dovolujeme si připomenout, že nezbytnost dostupného kvalitního a finančně zabezpečeného zdravotnictví se maximálně projevila v uplynulých dvou letech.

Věříme, že Vaše vláda neupřednostní ekonomické zájmy nad zdravím a životy.

K problematice a vysvětlení našich argumentů, názorů a zkušeností jsme připraveni se s Vámi sejít osobně.

S úctou a přáním pevného zdraví

Bc. Dagmar Žitníková, v. r., předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR

MUDr. Martin Engel, v. r., předseda LOK-SČL