Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Prohlášení z porady předsedů LOK-SČL z 15. 6. 2021

15.06.2021

LOK-SČL děkuje všem zdravotníkům za nasazení během pandemické krize. V danou chvíli nemá zprávy o tom, že by v některé nemocnici zaměstnanci nedostali odměny za dobu kovidové krize. LOK-SČL konstatuje, že realizace voucherů na lázeňské pobyty pro zdravotníky je zpožděna, lázně mají vyčerpánu státní podporu. Vouchery se navíc musí řešit nikoliv jako podpora lázní, ale jako podpora zdravotníků.
LOK-SČL považuje rychlé střídání ministrů a znovu nominaci mgr. Vojtěcha za nešťastné řešení, které prakticky znemožnilo dosáhnout jakékoliv dlouhodobější dohody.
LOK-SČL konstatuje, že pandemická krize ukázala, že zdravotnický systém ČR je odolnější než v sousedních zemích, ale také to, že zvládnutí krize bylo možné pouze za extrémního nasazení všech zdravotníků. Zásadní skutečností bylo to, že i díky aktivitám LOKu, OSZSP a ČLK se v minulých letech podařilo zabránit neuvážené redukci sítě nemocnic, jak ji plánovaly některé předešlé vlády. Současně se ale ukázalo, že personální situace v českých nemocnicích zůstává špatná, na což LOK-SČL trvale upozorňuje. V souvislosti s proběhlou krizí lze navíc očekávat i zvýšení odchodů nemocničního personálu. V této souvislosti považuje LOK-SČL za nezbytné další motivování nemocničních zdravotníků, a to jednak tlakem na zlepšování pracovních podmínek a nedílně i zvyšováním základních platů a mezd. Pro rok 2022 alespoň 10 %, o čemž bude předseda LOK-SČL MUDr. Martin Engel jednat s předsedou vlády a ministryní financí.
Pro LOK-SČL současně zůstává cílem dosáhnout sjednocení principu odměňování, a to podle pravidel zákona o platu. Nadále zůstává problém výkon ÚPS. V době krize se samozřejmě rezignovalo na dodržování předpisů o pracovní době. LOK-SČL ale vyjadřuje obavy, aby se stávající výjimečný stav nestal normou do budoucna. Přetěžování nemocničních lékařů vidí jako stálý a neřešený problém.
LOK-SČL upozorňuje na riziko, že současný příznivý epidemický vývoj je už leckde prezentován jako návrat k „normálnímu stavu“. Pro zdravotníky to však znamená, že budou muset v příštích měsících pokrýt obrovské výpadky v poskytování zdravotní péče, která byla během krize odložena.