Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Otevřený dopis vládě České republiky z 27. listopadu 2020

27.11.2020

Vážený pane premiére, vážené paní ministryně, vážení páni ministři,
jako odbory, které se starají o bezpečnou práci a zdraví zaměstnanců, s velkými obavami o lidské životy a přetížený zdravotnický systém sledujeme současné tendence vlády a jejích jednotlivých členů rozvolňovat a rušit současná opatření, a to bez odpovídajícího zlepšení situace, pouze pod tlakem ekonomických a lobbistických skupin. Dát populisticky přednost těmto zájmům před ochranou zdraví je pro nás nepřijatelné.
Připomínáme, že například sousední Německo několikanásobně lepší situaci v počtu nakažených na počet obyvatel považuje za vážnou a přijatá opatření kvůli tomu zpřísňuje. Proč u nás chceme zase postupovat opačně?
Je velmi nezodpovědné vzbuzovat dojem, že situace se zlepšuje, když dochází k výraznému omezení počtu testovaných osob.
Požadujeme, aby vláda svými kroky, včetně ekonomických, podpořila co nejširší testování všude tam, kde při práci hrozí šíření nákazy koronavirem, a to ve školství i ve firmách.
Za trestuhodné považujeme, že v některých nemocnicích nejsou z finančních důvodů testováni všichni přijímaní pacienti, což bezprostředně ohrožuje zdraví a životy dalších pacientů i personálu.
Připomínáme, že možnosti poskytovat zdravotní péči nemocným s COVID-19 i všem ostatním pacientům u nás nezávisí na kapacitě lůžek a vybavení nemocnic, ale výhradně na dostatku kvalifikovaného personálu. Ten je nyní dlouhodobě přetěžovaný, často již na hranici fyzických a psychických sil. Jejich vyčerpání populistickým nepodloženým rozvolňováním a vracením „do normálu“ je hloupý a riskantní krok.
Vyzýváme ministra zdravotnictví Jana Blatného, aby řešil naléhavé problémy rezortu, především finanční zajištění zdravotnických zařízení, a to vypracováním nové úhradové vyhlášky a dalšími kroky. Zdůrazňujeme, že jejich součástí musí být také finanční ohodnocení práce zaměstnanců za zvládání podzimní části epidemie, která násobně předčí tu jarní.
Připomínáme, že je ostudné, když zaměstnanci po nákaze v práci dostávají pouze 60% nemocenskou a musí se složitě a zdlouhavě domáhat uznání nemoci z povolání.
Žádáme vládu o zodpovědný přístup k problému místo stávajícího populistického. Je třeba skončit se zmatečným rozvolňováním, postupovat sofistikovaně a podle doporučení odborníků.
Ve skutečnosti tu proti sobě nestojí buď ochrana zdraví, nebo ochrana ekonomických zájmů. Ekonomika může fungovat jen tehdy, budou-li lidé zdraví. U zlomené nohy také není možné sundat dřív sádru, abychom potěšili rozzlobeného a svým dočasným omezením otráveného pacienta.
Ochraňte systém zdravotnictví a jeho zaměstnance před možnou katastrofou.
Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR
MUDr. Martin Engel, předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů