Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Společné prohlášení ČMKOS, OSZSP a LOK-SČL k situaci ve Zlíně

20.04.2020

Společné prohlášení Českomoravské konfederace odborových svazů,
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky
a Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů
k situaci v Krajské nemocnici Tomáše Bati a.s. ve Zlíně.
 
Odbory jsou šokované přístupem hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a managementu Krajské nemocnice Tomáše Bati a.s. ve Zlíně vůči zaměstnancům nemocnice. Reakce managementu nemocnice a hejtmana na otevřený dopis zástupců zaměstnanců překročila dle našeho názoru všechny únosné meze. Vyhrožování zaměstnancům, kteří pečují o pacienty a chrání zdraví a životy obyvatel Zlínského kraje je naprosto bezprecedentní.
Management, který dlouhodobě porušuje zákoník práce, standardně nekomunikuje se zaměstnanci a neváží si svých pracovníků, nemá na svém místě, co dělat.
Hejtman, který nenaslouchá lidem a místo toho, aby si ověřil tvrzení zaměstnanců a jako zřizovatel nechal provést v nemocnici kontrolu, jednoznačně selhal.
Vyzýváme Radu Zlínského kraje, aby na situaci popsanou v otevřeném dopise reagovala jako nejvyšší orgán Zlínského kraje a konala ve prospěch zaměstnanců a obyvatel Zlínského kraje.
Vyzýváme Vás, abyste si v této vypjaté době vážili práce těch, kteří se starají o jiné a také těch, kteří jim vytvářejí pro péči o pacienty podmínky.
Odbory pro objektivizaci situace podaly podnět na příslušná kontrolní místa.
 
Za ČMKOS:            Josef Středula, předseda
Za OSZSP ČR:       Dagmar Žitníková, předsedkyně
Za LOK-SČL:          Martin Engel, předseda