Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Informace - aktuality

Pro MO ke stažení aktualizace programu 6K pro rok 2023

 

instal20231.zip

Dopis premiéra Babiše pro poradu předsedů LOK-SČL a OSZSP

30.12.2019

Vzhledem k tomu, že se premiér Andrej Babiš nemohl zúčastnit porady předsedů LOK-SČL a OSZSP, poslal dopis, který přečetla předsedkyně OSZSP Dagmar Žitniková. Ke stažení ve formátu pdf zde.

celý článek

Výjezdy kampaně 9PKZ a tiskové zprávy

Výjezdy kampaně 9PKZ a tiskové zprávy
24.09.2019

Výjazdy kampaně 9 proti kolapsu zdravotnictví

9. 9. – Orlová

Tisková zpráva z Orlové

10. 9. – Ústí nad Orlicí

Tisková zpráva z Ústí nad Orlicí

12. 9. – Pelhřimov

Tisková zpráva z Pelhřimova

13. 9. – Kolín

Tisková zpráva z Kolína

18. 9. – Karlovy Vary

Tisková zpráva z Karlových Varů

19. 9. – Rokycany

Tisková zpráva z Rokycan

20. 9. – Tábor

Tisková zpráva z Tábora

23. 9. – Zlín

Tisková zpráva ze Zlína

celý článek

Petice proti zhoršování dostupnosti a kvality zdravotní péče

30.08.2019

Petici vyhlašuje Krizový štáb – 9 proti kolapsu zdravotnictví. Jsme ti, kterým záleží na kvalitě a dostupnosti zdravotní péče a na budoucnosti českého zdravotnictví. Jsme zástupci pacientských organizací, ředitelé nemocnic, poskytovatelé domácí i sociální péče, lékaři, zdravotní sestry, pečovatelé a další zaměstnanci ve zdravotnictví a sociálních službách.  

Výdaje na zdravotnictví v ČR dlouhodobě výrazně zaostávají za většinou vyspělých zemí, a to jak v absolutních částkách, tak při vyjádření podílem na HDP. Do zdravotnictví u nás jde necelých 7 % HDP, průměr EU je 9,9 %, průměr zemí OECD 9 %. Pokud také v ČR nepůjde do zdravotnictví alespoň 9 % HDP, bude zdravotnictví postupně kolabovat, což bude mít přímý negativní dopad na pacienty.
O vážnosti situace svědčí už současný stav – nabité čekárny u lékařů i v nemocnicích, prodlužující se čekací doby i na životně nezbytná vyšetření a zákroky, zavřená oddělení nemocnic kvůli chybějícímu personálu, rušené nemocnice, pojišťovnami nezaplacená péče poskytnutá v domácím prostředí a pobytových zařízeních sociální péče, odchody dalších a dalších zdravotníků z nemocnic kvůli dlouhodobému přetěžování a neúnosným pracovním podmínkám.
Přesto zodpovědní politici situaci bagatelizují, i evidentní problémy popírají, nedostatek peněz a personální krizi adekvátním způsobem neřeší.
Proto prosíme Vás, občany České republiky, o podporu. Zdravotní péče je tu pro vás. Nacházíme se v bodě zlomu. Pomozte nám zachovat kvalitní a dostupné zdravotnictví! Zabraňme společně rušení nemocnic, omezování zdravotní péče, zkraťme fronty u lékaře! Společně s Vámi to dokážeme!
Text petice:
My, níže podepsaní občané České republiky,
1)     požadujeme, aby se veřejné výdaje na zdravotnictví dostaly alespoň na úroveň 9 % HDP,
2)     požadujeme, aby ministerstvo stanovilo úhrady pro rok 2020 tak, aby nemocnice a další poskytovatelé zdravotní péče měli po celý příští rok zajištěný základní provoz. Za tímto účelem požadujeme zvýšit úhrady za poskytnutou zdravotní péči o 45 mld. Kč,
3)     požadujeme, aby byla zachována současná síť nemocnic, aby byl obnoven provoz uzavřených oddělení a z nemocnic se přestali propouštět nedoléčení pacienti,
4)     požadujeme, aby v případě potřeby rychlé pomoci měli občané k dispozici záchranku i potřebné lůžko v nemocnici,
5)     požadujeme zlepšení pracovních podmínek, aby v nemocnicích bylo dost personálu,
6)     požadujeme finanční zajištění domácí zdravotní péče o pacienty a její další rozvoj,
7)     požadujeme finanční zajištění zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb,
8)     požadujeme zajištění běžné zdravotní péče, včetně nemocniční, co nejblíže k pacientovi, aby mohl být zachován jeho kontakt s rodinou,
9)     požadujeme rozšíření preventivní péče o seniory i další občany a lepší ochranu jejich zdraví.
 
Členové petičního výboru:
MUDr. Martin Engel, Na výtoni 2034/6, Praha 2 - Nové Město, 128 00
MUDr. Eduard Sohlich, MBA, Pod Nemocnicí 1283, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Bc. Dagmar Žitníková, Dolní Bečva 303, 756 55

Petice a petiční arch ke stažení ve formátu pdf:

Petice a petiční arch

celý článek

Zpráva z jednání tripartity

11.06.2019

Vážené kolegyně a kolegové, 

jak jste jistě zaznamenali, proběhlo včera dne 10. 6. 2019 jednání tripartity, jejímž prvním bodem byla aktuální situace ve zdravotnictví. Zpráva ministra o personální a finanční situaci byla “zalita sluncem“ a žádné reálné problémy v těchto oblastech nepřipouštěla. Přestože strana odborů se snažila tento nesmyslný obraz převést do reality, tak jsme ale neuspěli s našimi argumenty. Hlavní příčinou byl postoj strany zaměstnavatelů (kde však nebyli zastoupeni reální zaměstnavatelé ve zdravotnictví). Výsledkem byl černobílý popis situace ve zdravotnictví v českých nemocnicích, ale s věrohodností ministra se nepodařilo zásadně otřást.

Náš návrh na zásadní navýšení základních platů (na roky 2020 a 2021 po 15%), což by se z velké části přiblížilo naplnění hodnot z Memoranda (2011 již po deseti letech) byl odmítnut.

Návrh z vládní strany pro státní správu jsou 2% (kopírující inflaci), požadavek za stranu odborů je 8% u ostatních pracovníků.

V současné situaci může výrazně pomoci nedohoda v segmentu nemocnic, což otvírá prostor k dalšímu jednání s premiérem. Pro jeho zdárný průběh je potřeba vytvořit tlak vaší zásadní nespokojeností s popsaným stavem. Eventuelní formu protestu ještě s vámi vykomunikujeme do prázdnin. Předpokládáme kulminaci během měsíce září - října tohoto roku. O dalším vývoji budete průběžně informováni.

MUDr. Martin Engel

celý článek

Konference Personální lékařská krize v nemocnicích MSK

Konference Personální lékařská krize v nemocnicích MSK
14.02.2019

Zpráva o konferenci LOK-SČL, ČLK, zástupců Magistrátu města Frýdku - Místku a MSK na téma Personální lékařská krize v nemocnicích MSK
 
Dne 11. 2. 2019 proběhla na Magistrátu města Frýdek - Místek konference na téma Personální lékařská krize v nemocnicích Moravskoslezského kraje. Záštitu této akci poskytl pan primátor Frýdku - Místku Mgr. Michal Pobucký, Dis. Přítomni dále byli pan Marcel Sikora jako předseda zdravotní a sociální komise Magistrátu, ředitel nemocnice ve Frýdku - Místku pan Ing. Tomáš Stejskal, MBA. Z MSK byl přítomen pan Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., předseda zdravotního výboru MSK. Z řad LOK-SČL a ČLK byli přítomni MUDr. Martin Engel předseda LOK-SČL ČR, MUDr. Karel Volný krajský koordinátor LOK-SČL MSK, MUDr. Viktor Talafa, Ph.D., předseda LOK-SČL nemocnice ve Frýdku - Místku a předseda ČLK okresu Frýdek - Místek, MUDr. Petr Nádvorník, předseda LOK-SČL nemocnice Třinec - Sosna, MUDr. Lumír Tomala, předseda LOK-SČL nemocnice Karviná Ráj a jako hosté z Jihomoravského kraje pak MUDr. Jaroslav Kubalák, předseda LOK-SČL nemocnice ve Vyškově a prim. MUDr. Zdena Pitáková, předsedkyně ČLK okresu Vyškov. Proběhla prezentace analýzy personálního stavu mezi lékaři v nemocnicích pod správou MSK, která byla předvedena již v polovině prosince 2018 na úřadu MSK před jeho zdravotním výborem. Týká se nemocnic v Havířově, Karviné, Orlové, Třinci, Frýdku - Místku, Krnově a Opavě. Vypracována byla společně zástupci LOK-SČL těchto nemocnic. Poukazuje na velmi špatný stav personálního zastoupení, které je v některých z těchto nemocnic doslova tristní. Jediné oddělení, které vyhoví zákoníku práce s dodržením 416 hod přesčasů ročně v těchto nemocnicích, je interní oddělení ve Frýdku - Místku s 44 lékaři střídajících se na službách zajišťujících akutní nepřetržitou péči. V kontrastu s tím je pak interna v Havířově, kde kromě několika externistů slouží pouze 4 kmenoví lékaři a v Karviné, kde opět kromě několika externistů slouží 4 lékaři z toho 2 Ukrajinky a z toho jedna z nich nemá aprobaci. Na tomto lze nejlépe asi demonstrovat, jak by personální situace mezi lékaři těchto nemocnic měla a jak naopak může špatně vypadat. Poukázáno bylo ale i na celou řadu dalších nedostatků, často velmi vážných, které se týkají všech těchto nemocnic bez výjimky. Po této prezentaci se rozvinula asi 2 hodiny trvající diskuse všech přítomných. Z řad LOK-SČL a ČLK zaznívá jednoznačný názor o tom, že k této situaci nemuselo dojít, kdyby jen částečně byla vyslyšena a nebyla ignorována jejich varování a návrhy řešení směrem k politikům za posledních již asi 20 let. I v tomto kontextu zástupci lékařských odborů a komory oceňují nevídanou vstřícnost Magistrátu Frýdku - Místku a mají pocit, že lokální politici jeví o tuto problematiku mnohem větší zájem přesto, že nejsou zřizovateli těchto nemocnic. Snad jde o zlomový moment v přístupu politiků na všech úrovních a manažerů k lékařům. Pokud tzv. krajské nemocnice v celé ČR budou nadále popelkou zájmů politiků zejména na centrální úrovni, pak dojde ke zhroucení celého zdravotnictví, protože nemocnice tohoto typu jsou jeho nenahraditelnou součástí.
 
MUDr. Karel Volný
Krajský koordinátor LOK-SČL Moravskoslezského kraje

celý článek

Prohlášení zástupců LOK-SČL Moravskoslezského kraje

28.01.2019

Jsou odboráři lékařů opravdu vyděrači?

 
Dne 4. 1. 2019 vyšel v regionálních denících Bruntálska a Karvinska článek, ve kterém předseda zdravotnického odboru Moravskoslezského kraje pan MUDr. Gebauer a ředitel nemocnic v Karviné, Orlové a Havířově pan Ing. Jiří Matěj označili za vydírání lékařskými odbory to, že pokud nedojde lékařům v krajských nemocnicích k vládou slíbenému navýšení o 10 % k základnímu platovému tarifu, může pak dojít k hromadnému odmítnutí přesčasové práce lékařů v nemocnicích nad 150 hodin v roce. Jde zjevně o reakci na prezentaci pojednávající o špatné personální situaci mezi lékaři nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje, kterou zastupitelé jejich odborů projednávali před zdravotní komisí Moravskoslezského kraje v prosinci 2018. Z ní vyplývá, že ve všech těchto nemocnicích nemohou lékaři dodržet a nedodržují zákoník práce, jinak by nebyla zajištěná nepřetržitá služba a akutní zdravotní péče.
Podle platné legislativy může zaměstnavatel obecně nařídit zaměstnanci 150 hodin přesčasů ročně a zaměstnanec může odpracovat maximálně 416 hodin přesčasů ročně. Toto je v souladu s legislativou Evropské unie, ke které se Česká republika hlásí. Z analýzy, kterou jsme v odborech provedli, vyplývá, že v některých nemocnicích MSK pracují lékaři stále hodně přes 1000 hodin přesčasů ročně. Pro představu: toto se rovná tomu jako byste měli 2 celá zaměstnání. Je celkem logické, že takto přepracovaní a přetížení, ale často i frustrovaní a chronicky unavení lékaři mohou lehce udělat chyby. Ty v této profesi mohou být často velmi vážné nebo i fatální. Právní expert Lékařského odborového klubu a České lékařské komory pan JUDr. Jan Mach, který sespecializující se e na zdravotnické právo,provedl výzkum na skupině 100 soudců nebo státních zástupců, z níž vyplynulo, že ani jeden z nich by nevyvinil lékaře z chyby, kterou by udělal v době, kdy dle právních předpisů neměl být na pracovišti,a . jen Jen 7 z nich by tuto okolnost bralo v potaz k eventuálnímu snížení trestu. Pro srovnání - řidič autobusu má předepsané povinné přestávky k odpočinku, pokud víme po nejpozději 6 hodinách jízdy, jinak by mohl být pro cestující lidi nebezpečný. U lékařů ale něco takového zjevně nikomu nevadí.
Minulá a předchozí vláda České republiky slíbila 3 x ročně po sobě navýšení tarifu základního platu o 10 % lékařům v nemocnicích. Nejde přitom o navýšení z celého příjmu těchto lékařů, jak má v povědomí většina veřejnosti. Kolem 50 % příjmu lékaře je ze služeb z přesčasů a tyto se samozřejmě bez jakýchkoliv úlev zdaňují. Naopak nebude zde ani eventuální výjimka z progresivní daně u vyšších příjmů. Pokud Nejde námjde aleo to, aby se nám lékařům příjmy z přesčasů počítaly do nějakých benefitů, tak to nejde: žádný vyšší důchod, žádný předčasný odchod do důchodu, žádné zvýšení základu pro náhrady, žádná renta atd. V televizi jsme si naopak vyslechli, že paní ministryně financí Schillerová prohlásila, že případné výsluhy lékařům jsou blbost. V povědomí veřejnosti je zjevně o výši příjmu lékařů mnohdy nereálná představa, o čemž svědčí i nehorázné požadavky na náhradu (ve většině případů jen domnělého zavinění) poškození zdraví ze strany zdravotníků. Každý vidí, že lékař vydělá více peněz, ale co za to musí udělat, to už naopak vidí málokdo. Pokud pomineme množství přesčasů, které si troufáme označit za otrocké, nikdo nikdy nezaplatí lékařům to, jak zodpovědné a jak stresující zaměstnání vykonávají. Nároky na zdravotní péči ze strany pacientů přitom průběžně stoupají. Slyšeli jsme o tom, že existuje studie, jejímž závěrem je, že lékaři hlavních operačních oborů zajištující nepřetržitou zdravotní péči v nemocnicích se průměrně dožijí o asi 10 let méně než zbytek populace.
Ministr zdravotnictví navýšení základních platů lékařů o 10 % odmítl. Navrhl 7 % navýšení platů nejmladším lékařům a jen 2 % navýšení nejstarším zkušeným lékařům. Zejména u těch posledně jmenovaných je to urážející, jelikož jde o ty lékaře, na které zajištění akutní nepřetržité lékařské péče v nemocnicích nejvýznamněji dopadá. A navíc jsou školiteli mladších lékařů. A zrovna jim není tímto srovnána ani výše inflace. A to nikoliv v době ekonomické krize, ale v době prosperity a ekonomické konjunktury. Pan ministr vidí personální problém ve zdravotnictví nyní pouze v počtu sloužících sester, nikoliv v počtu lékařů v nemocnicích. Přitom jsme někteří z nás osobně na jaře loni od něj hned v následující větě poté slyšeli, že zákoník práce se ze strany lékařů dodržet nedá. Nabízí se tedy otázka, podle čeho je třeba rozlišit, jaké zákony lékaři dodržet mají a které nemusí. Sestrám samozřejmě přejeme, aby to, co jim bylo slíbeno, bylo i splněno, ale vzhledem k letité zkušenosti poměrů v českém zdravotnictví bychom se nedivili, kdyby tomu tak nebylo.
Na sjezdu České lékařské komory pan ministr Vojtěch uvedl, že stát se postará o navýšení jen ve státem řízených nemocnicích a že navýšení v krajských nemocnicích si mají domluvit odbory na příslušných krajích jednotlivě. Nyní tak tedy činíme. Jde přitom průměrně asi o 3000 Kč hrubého měsíčně na jednoho lékaře. Tímto žádný z nich určitě nezbohatne. Šlo by tedy spíše jen o projev vstřícného gesta směrem k lékařům ze strany politiků a zabránilo by to prohloubení personální krize, tedy dalšímu odlivu znechucených lékařů z nejvíce postižených nemocnic. Příslib navýšení tarifních platů dle slibu vlády ze strany zástupců Moravskoslezského kraje jsme neslyšeli, naopak jsme si vyslechli mnoho argumentů, jako že je nutné investovat do budov nemocnic, aby nechátraly, do nových přístrojů, že je nutná optimalizace péče, nebo dokonce že je potřeba tvořit finanční reservy. Dle kraje jde na platy personálu v nemocnicích údajně až 65 % z celkového objemu peněz pro nemocnice. Na konferencích komory a odborového klubu jsme slyšeli o 42 - 44 % před zahájením navyšování platů zdravotníkům a pak poté o 46 - 48 %. V Německu se naopak ocenění práce zdravotníků pohybovalo kolem 60 %. Co Lze k tomu dodat, že jde zřejmě o použití rozdílné metodiky při zpracovávání statistických dat.
V článku MUDr. Gebauera nás zaujaly 2 věci (jedna je nová a druhá je stará). Ta nová je to, že údajně existuje nějaká dohoda z května 2018 o tom, že navýšení platových tarifů je na 2 roky. Neříká už nic o tom, koho a s kým a ve kterých nemocnicích. Ověřili jsme si mezi sebou, že zástupci lékařů žádné z nemocnic MSK to zjevně schváleno nebylo. Velmi podivné je pak to, že dohoda o navýšení platu by měla být z května nikoliv z ledna, jak to bývá obvyklé. Na to nemusíte být ani ekonom ani účetní, aby vám toto bylo podezřelé. Mnohokrát jsme totiž slyšeli omílanou mantru o tom, že přes úhradovou vyhlášku s jejím datem k 1. lednu nejede vlak. Vyzýváme tímto MUDr. Gebauera, aby nám dohodu, o které mluví, ukázal na papíře.
Na základě nedodržení této údajné dohody byly lékařské odbory označeny MUDr. Gebauerem a panem Matějem za vyděrače. Tak to je ta stará věc, s tou jsme se v minulosti již setkávali. Například před osmi lety při novoročním televizním projevu tehdejšího prezidenta ČR. Mnozí z nás přitom byli na 48 hodinovém pracovním zátahu, jelikož je obvyklé, že ten kdo slouží Silvestra, vyfasuje k tomu i Nový rok, dvě zřejmě nejnáročnější služby v roce.
Tady již nejde ani tak o platy lékařů. Jde o to, že se zjevně hroutí fungující zdravotní systém a někteří z nás mohou být za pár let sami pacienty. Chtěli bychom se sami dožít aspoň takové úrovně zdravotní péče, kterou jsme v produktivním věku poskytovali, abychom se spolu s pacienty měli vůbec možnost obrátit se na dostatečně odborně erudované lékaře. Mladá generace lékařů a studentů medicíny poměry v českém zdravotnictví velmi citlivě vnímá. Máme za to, že zdaleka to není jen velmi markantní finanční benefit a přívětivější systém dalšího vzdělávání, který mladé lékaře od nás žene do zahraničí. Jsou to hlavně neřešené poměry v českém zdravotnictví a zjevná neochota ze strany politiků na zřejmě všech úrovních to doopravdy někam pozitivně posunout. Má vůbec cenu čekat na další předvolební sliby? Jen tehdy se totiž politici tváří, že jim jde o lidi. Jde někomu tady vůbec o zdraví samotných lékařů? Je požadavek zvýšení platu nemocničním lékařům o asi 3000 Kč hrubého měsíčně opravdu tak nemorální? A je u politiků a manažerů morální neplnit dané sliby?
 
MUDr. Karel Volný – krajský koordinátor LOK-SČL pro Moravskoslezský kraj a místopředseda MO LOK-SČL nemocnice Frýdek - Místek
MUDr. Aleš Kaštovský – místopředseda MO LOK-SČL nemocnice Havířov
MUDr. Lumír Tomala – předseda MO LOK-SČL nemocnice Karviná
MUDr. Petr Nádvorník – předseda MO LOK-SČL nemocnice Třinec Sosna
MUDr. Petr Niessner – předseda MO LOK-SČL nemocnice Krnov
MUDr. Pavol Bindas, člen předsednictva MO LOK-SČL Opava
 

celý článek

Skvělý článek v Deníku N

13.01.2019

Skvělý článek v novém Deníku N o nepřijatelně dlouhé přesčasové práci lékařů. 

Odkaz na článek v Deníku N

celý článek

Výstup z porady předsedů MO LOK- SČL konané dne 21. 11. 2018 v Praze

21.11.2018

Výstup z porady předsedů MO LOK- SČL konané dne 21. 11. 2018 v Praze
 
K navýšení tarifních platů o 10% pro rok 2019 (tak jak bylo přislíbeno vládou ČR) nedošlo. LOK-SČL zásadně odmítá vládou schválené nařízení, kdy dochází k diferencovanému navýšení tarifních platů u lékařů před atestací a po atestaci (7 % a 2 %). Lékaři jsou tak jedinou skupinou zaměstnanců, kde vláda uplatňuje selekci dle věku a vzdělání.
 
LOK-SČL má principiální výhrady k činnosti Ministerstva zdravotnictví ČR a ministra Vojtěcha zvláště.
 
Za skandální považujeme předražený centrální nákup energií pro přímo řízené organizace, kdy meziroční zvýšení ceny činí 60 %, což v absolutních číslech znamená pro tyto organizace nárůst výdajů o více než 400 milionů korun. Vyjádření ministra v tom smyslu, že nemocnice na toto budou mít pro příští rok dostatek financí, je zcela bezprecedentní arogancí. Že tyto prostředky budou nemocnicím chybět pro zajišťování léčebné péče, je zřejmě ministrovi zdravotnictví jedno.
 
Dalším problémem je nezvládnutá personální práce Ministerstva zdravotnictví. Jmenování a následné vynucené odchody ředitelů přímo řízených organizací (např. Nemocnice na Bulovce a FN Ostrava) a pštrosí politika ministerstva k alarmujícím výsledkům kontroly Inspektorátu práce ve FN Brno Bohunice vzbuzuje oprávněné obavy o tom, zda je ministerstvo ještě vůbec schopno plnit svoji funkci zřizovatele.
 
V situaci, kdy by mělo ministerstvo řešit problémy akutně ohrožující fungování českého zdravotnictví, přichází s absurdním plánem na vytvoření jakési „kuchařky“, kterou se mají pacienti řídit při kontrole práce svého lékaře.
 
LOK-SČL si není vědom, kdy v minulosti došlo k horšímu pokusu státních orgánů narušit vztah lékař – pacient. Lze jen doufat, že cílem těchto aktivit není pokus o vytvoření zdravotnictví bez lékařů.
 
Na základě těchto, ale i jiných skutečností se domníváme, že ministr zdravotnictví není zcela kompetentní vykonávat svou funkci.
 
V Praze 21. 11. 2018                                         
 
MUDr. Martin Engel
předseda LOK-SČL

celý článek

Prohlášení předsednictva LOK-SČL k výsluhám sester 

19.05.2018

Předsednictvo LOK-SČL vítá snahu ministerstva zdravotnictví připravit systém tzv. výsluh pro sestry a další střední zdravotnické pracovníky, kteří pracují ve směnném provozu.

Předsednictvo ale také požaduje, aby podobný systém byl připraven i pro lékaře, protože se domnívá, že pracovní zátěž lékařů, co se pracovní doby a přesčasů týče, je ještě větší než u sester.

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

Za předsednictvo LOK-SČL MUDr. Martin Engel

Děčín

19. 5. 2018

celý článek

Usnesení předsednictva LOK-SČL ze dne 19. 5. 2018

19.05.2018

Usnesení předsednictva LOK-SČL ze dne 19. 5. 2018

Předsednictvo LOK-SČL vítá snahu ministerstva zdravotnictví připravit systém tzv. výsluh pro sestry a další střední zdravotnické pracovníky, kteří pracují ve směnném provozu.

Předsednictvo ale také požaduje, aby podobný systém byl připraven i pro lékaře, protože se domnívá, že pracovní zátěž lékařů, co se pracovní doby a přesčasů týče, je ještě větší než u sester.

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

Za předsednictvo LOK-SČL MUDr. Martin Engel

Děčín

celý článek

Závěry porady předsedů MO a vzdělávací konference LOK-SČL ve Skalském Dvoře 9. - 10. 9. 2016

10.09.2016

1. Sjednocení odměňování zaměstnanců nemocnic
 
Jde o klíčový bod k řešení stabilizace personální situace českých nemocnic. Nemožnost ovlivnit platové poměry v českých nemocnicích činí vládu téměř neakceschopnou, i když za stav zdravotnictví musí primárně odpovídat vláda ČR a nelze všechny kompetence převádět pouze na kraje.
 
Dle provedených právních rozborů není v rozporu s právním řádem ČR vydat taková zákonná nařízení, která by zasahovala do mzdové politiky zaměstnavatelů. Stát tak již v současné době činí např. stanovením minimální mzdy.
 
Rychlým a právně čistým řešením stávající situace je úprava Zákoníku práce, konkrétně doplnění jeho § 109, kde jsou taxativně vyjmenovány skupiny zaměstnavatelů, u kterých se aplikuje odměňování platem. Situace je pro takové řešení příznivá, neboť Zákoník práce nyní prochází novelizací. V rámci  připomínkového řízení této novely Zákoníku práce LOK předložil návrh úpravy, který by řešil sjednocení odměňování v nemocnicích na principu platů. Tento návrh prošel připomínkovým řízením bez rozporování. MPSV ho ale do přeložené novely nezařadilo. LOK se bude dále snažit prosadit toto novelu v rámci projednávání zákona v Poslanecké sněmovně.
 
 
2. Navýšení platů o 10% tři roky po sobě
 
Vláda dodržela slíbený první krok a 12.9.2016 svým nařízením navýšila tabulkové platy zdravotníkům. Toto se ale týká pouze těch nemocnic, které uplatňují odměňování platem. V ostatních nemocnicích je pouze nezávazný příslib navýšení základních mezd. Po zkušenostech z minulých let je LOK k takovým nezávazným proklamacím skeptický.
Co se týče příslibu do let budoucích, pro rok 2018 lze vycházet z toho, že bude rozhodovat ještě tato vláda, která dala veřejný příslib. Rok 2019 je ale již za funkčním obdobím této vlády a tedy toto slíbené zvýšení platů je velmi nejisté.
 
 
3. Úhradová vyhláška
 
Pro zajištění personálních nákladů je alfou a omegou zajištění dostatečných příjmů nemocnic. V minulých letech byly opakovaně spory mezi ministerstvem, pojišťovnami a nemocnicemi o to, zda navýšení plateb deklarované v úhradové vyhlášce je dostatečné na pokrytí zvýšených mzdových nákladů. Paradoxem zůstává, nemocnice příspěvkové organizace musely platy navýšit dle vládního nařízení, pak nemocnice – obchodní organizace k navýšení mezd přistupovaly značně rozdílně. Výše úhrad je ale pro všechny nemocnice dle úhradové vyhlášky stejná, bez ohledu na jejich právní formu.
 
Pro rok 2017 je navrhováno zvýšení úhrad lůžkové péče o 6%. Dle kalkulací MZ toto pokryje navýšení základních platů a mezd o 10%, ale bez jakékoliv rezervy. Nemocnice nebudou mít možnost investovat do jakéhokoliv rozvoje, a to ani na řešení personální krize, v nejlepším případě dojde k zakonzervování stávajícího stavu. LOK proto požaduje navýšení úhrady pro nemocniční péči na rok 2017 na MINIMÁLNĚ 107% roku 2016.
 
Uvedené tři body jsou mezi sebou propojeny. Nelze je řešit jednotlivě.
 
 
4. Důchodový věk zdravotníků
 
Stávají vládní koalice znovu otevřela věkový limit odchodu do starobního důchodu. Zastropování důchodového věku na 65 let považuje LOK za správné. Stejně tak LOK souhlasí se snížením důchodového věku u zaměstnanců v exponovaných povoláních.
V této souvislosti si je třeba uvědomit, že nemocniční zdravotníci a lékaři zvláště, dlouhodobě pracují v režimu, kdy trvale přesahují maximální limity povoleného množství přesčasové práce. Dlouhodobé pracovní přetížení je jednoznačně rizikový faktor, existují validní studie, dokazující zvýšená zdravotní rizika i snížení věku dožití u takto exponovaných pracovníků.
Z toho důvodu bude LOK iniciovat takovou zákonnou úpravu, kdy by pro výpočet věku odchodu do starobního důchodu nebyl směrodatný pouze počet odpracovaných let, ale počet odpracovaných směn (v ideálním případě hodin).
 
MUDr. Martin Engel
předseda LOK-SČL

celý článek

Sdělení pro MO LOK-SČL

03.05.2016

Informace pro MO z dnešního jednání, kterého se zúčastnili předsedové koaličních stran (ČSSD, ANO a KDU-ČSL), ministr zdravotnictví ČR, MUDr. Běhounek – místopředseda Rady Asociace krajů ČR, prezident ČLK, předsedkyně OSZSP ČR a MUDr. Engel za LOK-SČL. 
Každý účastník jednání přednesl krátké stanovisko k současné situaci ve zdravotnictví. Všichni přítomní se shodli na tom, že personální situace je velmi znepokojivá a je potřeba ji urychleně řešit. Navýšení platů ve zdravotnictví o 10 procent od ledna 2017 je z naší strany nedostatečné, zdravotníci by si zasloužili větší nárůst platů (minimálně 3 roky po sobě 10%), což by mohlo odliv zdravotních pracovníků zásadnějším způsobem zpomalit. Stanovisko vicepremiéra a šéfa hnutí ANO Babiše bylo odlišné v tom, že na přidání základních platů je potřeba hledat rezervy uvnitř systému. Ministr zdravotnictví byl pověřen zpracováním opatření, jak kritickou situaci ve zdravotnictví stabilizovat. Velmi důležitým prvkem v této stabilizaci je urychlené přijetí novel zákonů o postgraduálním vzdělávání lékařů a vzdělávání sester. Rovněž jsme požadovali sjednocení odměňování tak, aby veškerá navýšení byla závazná pro všechny typy zdravotnických zařízení. Vláda by měla o ministrově materiálu (bude připomínkován lékařskými i zdravotnickými odbory i komorou) jednat na přelomu května a června. O dalším vývoji budete průběžně informováni.
 
V Praze dne 3. 5. 2016
 
MUDr. Martin Engel
Předseda LOK-SČL

celý článek

Odešel MUDr. Vratislav Škoda

29.05.2015

Dne 11. dubna, v době nedožitých 59. narozenin, nás náhle opustil MUDr. Vratislav Škoda, radiolog z nemocnice v České Lípě, kde pracoval nepřetržitě od promoce roku 1981 (s výjimkou vojenské služby). Vypracoval se na zástupce primáře a tuto funkci vykonával do roku 2011. Aktivně pracoval v ČLK, v jejím okresním sdružení, naposledy jako předseda Čestné rady OS ČLK. Svůj život spojil i s odborovou činností, nejprve ve Svazu českých lékařů a po sloučení s LOK od roku 2001 i jako předseda místní organizace v České Lípě. Od roku 2008 pracoval v revizní komisi celorepublikového LOK-SČL a od roku 2012 vykonával funkci jejího předsedy. Vždy pracoval obětavě a poctivě ve prospěch druhých, své úkoly plnil precizně.
Chtělo by se tolik povědět, chybějí však slova, slova, která by vyjádřila naši vděčnost, slova, která by vypověděla naši bolest a žal.
Vyjadřuji náš velký a nezměrný dík za to, že jsme měli to štěstí kráčet životem vedle Tebe a s Tebou, milý Vráťo.
Jménem LOK-SČL i jménem svým 

MUDr. Martin Engel

celý článek