Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Informace - aktuality

Odešel MUDr. Vratislav Škoda

29.05.2015

Dne 11. dubna, v době nedožitých 59. narozenin, nás náhle opustil MUDr. Vratislav Škoda, radiolog z nemocnice v České Lípě, kde pracoval nepřetržitě od promoce roku 1981 (s výjimkou vojenské služby). Vypracoval se na zástupce primáře a tuto funkci vykonával do roku 2011. Aktivně pracoval v ČLK, v jejím okresním sdružení, naposledy jako předseda Čestné rady OS ČLK. Svůj život spojil i s odborovou činností, nejprve ve Svazu českých lékařů a po sloučení s LOK od roku 2001 i jako předseda místní organizace v České Lípě. Od roku 2008 pracoval v revizní komisi celorepublikového LOK-SČL a od roku 2012 vykonával funkci jejího předsedy. Vždy pracoval obětavě a poctivě ve prospěch druhých, své úkoly plnil precizně.
Chtělo by se tolik povědět, chybějí však slova, slova, která by vyjádřila naši vděčnost, slova, která by vypověděla naši bolest a žal.
Vyjadřuji náš velký a nezměrný dík za to, že jsme měli to štěstí kráčet životem vedle Tebe a s Tebou, milý Vráťo.
Jménem LOK-SČL i jménem svým 

MUDr. Martin Engel