Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Informace - aktuality

Sdělení pro MO LOK-SČL

03.05.2016

Informace pro MO z dnešního jednání, kterého se zúčastnili předsedové koaličních stran (ČSSD, ANO a KDU-ČSL), ministr zdravotnictví ČR, MUDr. Běhounek – místopředseda Rady Asociace krajů ČR, prezident ČLK, předsedkyně OSZSP ČR a MUDr. Engel za LOK-SČL. 
Každý účastník jednání přednesl krátké stanovisko k současné situaci ve zdravotnictví. Všichni přítomní se shodli na tom, že personální situace je velmi znepokojivá a je potřeba ji urychleně řešit. Navýšení platů ve zdravotnictví o 10 procent od ledna 2017 je z naší strany nedostatečné, zdravotníci by si zasloužili větší nárůst platů (minimálně 3 roky po sobě 10%), což by mohlo odliv zdravotních pracovníků zásadnějším způsobem zpomalit. Stanovisko vicepremiéra a šéfa hnutí ANO Babiše bylo odlišné v tom, že na přidání základních platů je potřeba hledat rezervy uvnitř systému. Ministr zdravotnictví byl pověřen zpracováním opatření, jak kritickou situaci ve zdravotnictví stabilizovat. Velmi důležitým prvkem v této stabilizaci je urychlené přijetí novel zákonů o postgraduálním vzdělávání lékařů a vzdělávání sester. Rovněž jsme požadovali sjednocení odměňování tak, aby veškerá navýšení byla závazná pro všechny typy zdravotnických zařízení. Vláda by měla o ministrově materiálu (bude připomínkován lékařskými i zdravotnickými odbory i komorou) jednat na přelomu května a června. O dalším vývoji budete průběžně informováni.
 
V Praze dne 3. 5. 2016
 
MUDr. Martin Engel
Předseda LOK-SČL