Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Tiskové zprávy

Tiskové prohlášení LOK-SČL - Vláda plivla do tváře zdravotníkům

29.06.2015

Dne 24. 6. 2015 schválila vláda České republiky navýšení platby veřejného pojištění za tzv. státní pojištěnce o 1.8 miliardy korun ročně. Původní návrh Ministerstva zdravotnictví přitom počítal s navýšením této platby o 4.3 miliardy korun.
 
Původní návrh Ministerstva zdravotnictví považovaly zdravotnické organizace za minimální sumu, která je nutná pro alespoň částečnou stabilizaci stále se zhoršující personální situace českého zdravotnictví.  České zdravotnictví financují převážně zaměstnanci odvody ze svých mezd.  Stát a OSVČ přispívají do zdravotního systému jen velmi málo. Nyní se ukázalo, že vláda nehodlá na tomto nespravedlivém systému cokoliv měnit.
 
Personální situace českého zdravotnictví se v posledních měsících stále zhoršuje. Místo zastavení tohoto nebezpečného trendu ho vláda tímto svým rozhodnutím akceleruje.  Důsledky ponese resortní ministr, který se svým návrhem snažil alespoň o minimální vylepšení. I z tohoto pohledu se rozhodnutí vlády jeví jako pokrytecké a alibistické.
 
Svým „kompromisním“ rozhodnutím vláda vysloveně plivla do tváře českých zdravotníků. Dala také jasnou zprávu letošním absolventům lékařských fakult a zdravotních škol, jakož i těm zdravotníkům, kteří váhají, zda v českém zdravotnictví nadále setrvat: Hledejte si štěstí jinde. Vládě České republiky jste úplně ukradení.
 
Podrobnější stanovisko LOK-SČL bude vydáno na počátku měsíce září.
 
 
MUDr. M. Engel předseda LOK-SČL
MUDr. M. Voleman místopředseda LOK-SČL