Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Tiskové zprávy

Tiskové prohlášení z porady předsedů LOK-SČL k situaci v resortu

26.04.2017

Dle informací předsedů jednotlivých místních organizací LOK – SČL nedošlo asi u 10 % nemocničních zařízení k avizovanému desetiprocentnímu navýšení mezd od 1. ledna 2017.
 
Z informací z jednotlivých krajů vyplývá, že personální devastace nemocničních zařízení se stále zhoršuje. V některých oblastech České republiky již není fakticky zajištěna nepřetržitá nemocniční péče v základních oborech.
 
I proto LOK trvá na sjednocení odměňování zdravotníků na principu tabulkových platů tak, jak bylo navrženo v rámci projednávání novely Zákoníku práce. Neschválení či neprojednání této novely Parlamentem ČR bychom chápali jako potvrzení faktu, že politikům je stav zdravotnictví ve skutečnosti lhostejný.
 
LOK zásadně odmítá navrhovaný zákon o univerzitních nemocnicích. Tento návrh nepovede ke zlepšení stávajícího neuspokojivého stavu nemocničních zařízení, jak ho prezentuje ministr zdravotnictví, ale jde o jasnou snahu o likvidaci poslední funkční nemocniční sítě v České republice. Zákon, tak jak byl předložen, je účelová norma napsaná pro zájmy některých koryfejů a potencionálních privatizátorů českého zdravotnictví.  Pokud by byl tento zákon uveden do praxe, znamenal by zřejmě likvidaci některých fakultních nemocnic.
Jde o snahu státu zbavit se úplně odpovědnosti za stav českého zdravotnictví i za cenu prohloubení současné krize. Takový nezodpovědný a nenapravitelný krok musíme jednoznačně odmítnout.
 
 
V Praze dne 26. 4. 2017
 
MUDr. Martin Engel
předseda LOK-SČL