Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Prohlášení a stanoviska

Nemocnice obcházejí směrnici EU a falšují evidenci přesčasových hodin nemocničních lékařů

28.04.2014

Praha (28. dubna 2014)– České republice v lednu skončila výjimka ze směrnice Evropské unie o pracovní době, která mimo jiné upravuje maximální počet přesčasových hodin nemocničních lékařů. Dřív maximálně přípustných 16 hodin přesčasové práce týdně se od začátku roku 2014 snížilo o polovinu na 8. Jak ukazují zkušenosti předsedů místních organizací LOK-SČL, většina českých nemocnic není schopna zákon za stávajících podmínek dodržet, a proto nařízení EU obchází falšováním výkazů přesčasových hodin lékařů. Stávající situace, kdy se nedodržuje zákon, ohrožuje především pacienty a České republice hrozí citelné sankce i ze strany EU.
 
„Situace je alarmující. Zatímco ostatní evropské země řešily omezení přesčasové práce náborem lékařů, v českých nemocnicích bohužel znovu vítězí varianta obcházení zákona. I před platností směrnice EU byl s přesčasy velký problém, lékaři je na většině pracovišť museli výrazně překračovat. Výkaznictví nemocnic neodpovídá realitě, obchází se tím, že lékaři uzavírají na služby další dohody o pracovní činnosti, pracují na dva úvazky atd., takže oficiální statistiky skutečný stav v nemocnicích neodráží. Lékaři u nás chybí a stále odcházejí další, zejména ti mladí, a přesčasy si tak nemá kdo rozdělit,“ říká předseda LOK-SČL Martin Engel a doplňuje: „Na vyřešení této situace přitom měla Česká republika deset let času, kdy pro nás platila přechodná výjimka. Nyní hrozí České republice žaloby, soudní spory a právní sankce i ze strany EU.“
 
LOK-SČL zásadně nesouhlasí s tím, aby se problém přesčasové práce řešil obcházením zákona. Na pondělním setkání předsedů místních organizací přijal LOK-SČL jednomyslně usnesení, kterým vyzývá vládu, aby do 30. června přišla s návrhem řešení. Sněm LOK-SČL upozorňuje, že při dodržování platné legislativy nelze v ČR zajistit dostupnost nemocniční péče po celý rok 2014 ani v letech dalších a zdůraznil, že je naprosto nepřípustné, aby byli lékaři nuceni k porušování zákona.„Stávající stav, kdy se v ČR porušují základní principy právního státu, považujme za neudržitelný. Sněm doporučil nemocničním lékařům, aby od 1. 7. 2014 důsledně dodržovali zákony České republiky, zejména pak Zákoník práce. Tedy aby v dohledné době, jak budou dobíhat dohody o pracovní činnosti, nepodepisovali nové, a nepodíleli se tak na falšování skutečné situace," vysvětluje Miloš Voleman, místopředseda LOK-SČL.
 
Sněm LOK-SČL rovněž upozornil na nutnost zásadní změny systému postgraduálního vzdělávání. „Hromadné odchody absolventů českých lékařských fakult a nepříznivý demografický vývoj v populaci českých lékařů jsou neúnosné. V této souvislosti vítáme vznik komise pro postgraduální vzdělávání a očekáváme první výsledky její činnosti v krátké době,“ dodává Voleman.