Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Prohlášení a stanoviska

Je nutné zastavit rozpad českých nemocnic - prohlášení krizového štábu

10.05.2016

Krizový štáb sdružující
Asociaci českých a moravských nemocnic
Asociaci krajských nemocnic
Svaz pacientů ČR
Národní radu osob se zdravotním postižením ČR
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
 
 
Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů znovu upozorňuje, že personální krize v nemocnicích vrcholí. Z důvodu nedostatku personálu nemocnice snižují počty lůžek, zavírají oddělení, hrozí uzavírání některých nemocnic a dominový efekt na celou nemocniční síť s fatálním dopadem na pacienty.
Trváme na tom, že řešení uvedeného krizového stavu je plně v rukou vlády. Krizi není možné řešit bez razantního navýšení platů a mezd a tomu odpovídajícího přesunu finančních zdrojů do nemocnic.
To nelze bez podstatného zvýšení plateb státu za tzv. státní pojištěnce. Krizový štáb požaduje, aby vláda akceptovala závěry jednání tripartity ze dne 14. prosince 2015, kdy se všichni sociální partneři shodli, že je nutné „navyšování plateb pojištění za státní pojištěnce tak, aby došlo k postupnému sjednocení sazby u těchto pojištěnců se sazbou pojištěnců bez zdanitelného příjmu“.
Pro rok 2017 považujeme za nepodkročitelné, aby vláda svým rozhodnutím zvýšila objem financí do zdravotnictví prostřednictvím zvýšení plateb za státní pojištěnce o 10 mld. Trváme na tom, že s nižšími finančními prostředky nelze kritickou situaci zvládnout.
Krizový štáb velmi důrazně varuje Vládu ČR. Zvýšení objemu financí ze státního rozpočtu do zdravotního pojištění o méně než 10 mld. povede k dalším odchodům zdravotníků a následně k rozpadu nemocniční sítě, potažmo celého systému poskytování zdravotních služeb.
Jsme si jisti, že široká veřejnost, lékaři, sestry a další zaměstnanci nemocnic stejně jako pacienti nebudou obdobně jako v minulých letech nečinně přihlížet uzavírání nemocnic. Očekávaným a zčásti již ohlášeným protestům může předejít jen zásadní a rozhodné opatření vlády.
 
V Praze dne 10. 5. 2016

Mluvčí krizového štábu:
MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic
Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením