Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Prohlášení a stanoviska

Tisková zpráva LOK-SČL ke zhoršujícím se podmínkám pro lékařskou práci

22.06.2016

Porada předsedů místních organizací LOK-SČL konaná dne 22. 6. 2016 se zabývala problematikou neúnosně se zhoršujících pracovních podmínek v českých nemocnicích.
 
Dle průzkumu HCI (Health Care Institute) provedeného v letošním roce mezi řediteli českých nemocnic pociťuje 83% ředitelů nedostatek lékařů a 81% nedostatek sester. Jde o meziroční nárůst o 10%. Dále došlo k vzestupu obavy o zajištění kvality péče o 22% a obavy o dostatečnou dostupnost péče o 17%. Jde o data získaná od nejvíce informovaných osob.
 
Prezentace těchto faktů na RHSD (tripartitě) 6. 6. 2016 nepřinesla adekvátní odezvu ani na straně vlády, ani na straně zaměstnavatelů, což považujeme za krajně nezodpovědné.
 
Zkušenosti lékařů z jednotlivých nemocnic, prezentované na dnešní poradě předsedů, závěry průzkumu HCI plně potvrzují.
 
Dnešní porada předsedů proto rozhodla o prezentaci skutečných poměrů v českých nemocnicích široké veřejnosti.
 
LOK dlouhodobě upozorňuje na to, že zajištění provozu v českých nemocnicích je možné pouze za cenu systematického a trvalého porušování pracovně-právních předpisů. Z provedených předběžných šetření vyplynulo, že striktní dodržování Zákoníku práce by způsobilo zastavení péče v českých nemocnicích a mělo dramatický dopad na pacienty, kteří za současnou situaci nenesou žádnou odpovědnost.
 
V rámci „Měsíce pravdy“ proto bude LOK na přelomu září a října prezentovat stávající personální devastaci českého nemocničního zdravotnictví plošným zveřejněním skutečných výkazů práce a také přímo v několika náhodně vybraných nemocnicích.
 
MUDr M. Engel, předseda LOK-SČL
MUDr. J. Vedralová, místopředsedkyně LOK-SČL
MUDr. M. Voleman, místopředseda LOK-SČL