Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Prohlášení a stanoviska

Společné vyjádření místních organizací LOK ke směnnému provozu v nemocni v Novém Městě na Moravě.

27.12.2016

Předsedové MO LOK nemocnic kraje Vysočina plně chápou a podporují kolegy lékaře z nemocnice v Novém Městě na Moravě, kteří bojují za lepší pracovní podmínky. Jejich požadavky považujeme za opodstatněné. Jsou reakcí na zhoršující se personální situaci ve většině nemocnic, kde je po mnoho let zajišťován provoz pouze za cenu hrubého porušování evropské směrnice o přesčasové práci, její limity jsou násobně překračovány. Přesčasové hodiny nejsou navíc ani jako přesčasové propláceny. Je jen dobrou vůlí lékařů nemocnic souhlasit obcházením zákoníku práce a zajišťovat plný nepřetržitý provoz.
Situace se bohužel v posledních letech nadále zhoršuje odchodem lékařů za lepšími podmínkami. Ať již do privátních praxí, do velkých nemocnic, do zahraničí, či za lepším výdělkem k záchranné zdravotní službě. Erudovaní lékaři na trhu práce nejsou a absolventi lékařských fakult při současných požadavcích na vzdělání problém nevyřeší, stejně jako lékaři z ciziny.
 
Důsledky směnného provozu jsou nám zcela známy a jsou krajním řešením, které ekonomicky povede nemocnici do propadu a zhorší zásadně kvalitu i dostupnost poskytování zdravotních služeb občanům. Zároveň ostatní krajské nemocnice nejsou schopny převzít péči o tyto občany z důvodů výše uvedených.
Apelujeme tedy na krajské zastupitele, aby se problémem nezákonné přesčasové práce a personální situací v krajských nemocnicích zabývalo.
Vyzýváme vedení Novoměstské nemocnice k přehodnocení situace s nařízením směnného provozu. S lidskými zdroji, navíc chybějícími, je nutné zacházet citlivě, protože bez nich ani sebelépe vybavená nemocnice s vyrovnaným rozpočtem kvalitní péči poskytovat nedokáže.
 
MUDr Trnka Bohdan, krajský koordinátor LOK Vysočina