Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Tiskové prohlášení k současné situaci v souvislosti s koronavirem

12.03.2020

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
a
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
 
Nejdůležitější v současné situaci je
-      ochrana lidí, a to jak zdravotníků a zaměstnanců sociálních služeb, tak pacientů a klientů.
-      zabezpečení péči o nemocné a minimalizování rizika pro zdravotníky a zaměstnance sociálních služeb.
-      dostatek osobních ochranných pomůcek a jejich rovnoměrná distribuce pro všechny nemocnice i zařízení sociálních služeb, nelze v některých nemocnicích vytvářet zásoby a zaměstnance jiných zařízení nechat bez ochrany.
 
Doporučujeme:
● Aby všichni pacienti, kteří vstoupí do nemocnice, používali roušky.
● Aby nemocnice, hygienické stanice, zdravotní ústavy a zařízení sociálních služeb vyhledaly kontakty na bývalé zaměstnance a už nyní se pokusily s nimi dohodnout na výpomocích pro případ výpadku zaměstnanců – předběžně uzavřít dohody. Zároveň by měly navázat spolupráci s Českým červeným křížem.
● Podporujeme návrh vlády, aby se v případě potřeby zapojili do poskytování péče studenti vyšších ročníků lékařských fakult a studenti vyšších ročníků zdravotnických škol.
● Aby nemocnice aktualizovaly své pandemické plány a seznámily s nimi zaměstnance.
● Aby nemocnice v případě dalšího šíření nákazy omezily zbytnou péči – plánované neakutní operace, dlouhodobá vyšetření. Upozorňujeme, že v případě nákazy zaměstnance při ošetřování pacientů a klientů COVID-19 musí být jejich choroba hodnocena jako nemoc z povolání.
● Aby zdravotní pojišťovny reagovaly na současnou situaci. Nelze jen zaplatit péči za pacienty, kteří onemocněli COVID-19, je nezbytné také vyřešit úhrady nemocnicím v případě omezení další péče a nedodržení nasmlouvaného rozsahu této péče.
● Aby po ukončení epidemie vláda ze současné situace vyvodila poučení a systémově řešila problémy a potřeby, které se vlády v uplynulých letech podceňovaly a ignorovaly.
 
Je nutné:
● Stabilizovat zdravotnický personál, získat zpět ty, kteří odešli, a přilákat mladé – systémová opatření předkládají odbory dlouhodobě, žádná vláda na to ale koncepčně nereagovala.
● Vrátit se k systémovým opatřením v organizaci zdravotní péče – odbory zásadně nesouhlasily se snižováním počtu akutních lůžek, se změnou struktury péče, v krajích bojovaly proti rušení plicních a infekčních oddělení. Po loňských epidemiích spalniček jsme znovu upozorňovali na ekonomická opatření bývalých vlád, která vedla k útlumu části péče.
● Podpořit systém ochrany veřejného zdraví, která se v uplynulých dvaceti letech finančně i personálně devastovala. Hygienici a další odborníci jsou v době podobných epidemií a také v normálním čase nezastupitelní. Prevence má mít přednost před léčbou.
● Konečně adekvátně řešit podfinancování českého zdravotnictví. Je zásadní, abychom se objemem peněz, které se dávají na ochranu zdraví lidí, přiblížili k evropskému průměru.
● Skokově zvýšit platby státu za jeho pojištěnce. České zdravotnictví je za 7,5 % HDP neudržitelné a pokud chceme dostupnou, kvalitní a moderní zdravotní péči, tak se podle toho musíme chovat i ekonomicky. Zdraví, jeho udržení, léčba, pomoc musí být prioritou č. 1.
● Vzhledem k mimořádné situaci zastavit přípravu zákonů, které by přinesly velké změny, ale nyní nemohou být řádně připomínkovány.
 
Spolupracujeme ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí a podporujeme kroky vlády ke zvládnutí pandemie.
Občany žádáme, aby se chovali zodpovědně, a to jak sami k sobě, tak k jiným.
Zaměstnancům nemocnic, hygienické služby, zdravotnické záchranné služby a zařízení sociálních služeb děkujeme za jejich nasazení a obětavou práci.