Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Usnesení z porady předsedů MO LOK-SČL konané dne 7.12.2023 v Praze

07.12.2023

1.  Účastníci porady projednali návrh dohody mezi MZ, VZP, LOK-SČL, OSZSP a ČLK předložený 7.12.2023

2. Účastnící porady návrh dohody většinou hlasů přijali a pověřili předsedu LOK-SČL MUDr. Martina Engela jejím podepsáním 

3. Účastníci porady upozorňují, že odvolání nesouhlasu s výkonem přesčasové práce je individuální rozhodnutí. Zejména v situaci, kdy jsou informace, že ředitelé některých nemocnic hodlají po ukončení protestu opět zavádět nelegální formy zajištění provozu (DPČ), je možné, že některá pracoviště v protestu vytrvají.

4. Účastnící porady akceptují, že zásadní změny směřující k řešení problému budou uvedeny do praxe až k 1.1.2025 (zejm. zákon o odměňování zdravotníků se zakotvením minimální garantované odměny pro lékaře dle  kvalifikace ve výši 1.5 - 3 násobku průměrné mzdy v ČR za základní pracovní dobu, zákonné změny ve specializačním vzdělávání). Upozorňují ale, že pokud ze strany vlády nebudou patrné kroky k uvedení těchto změn do praxe ve stanoveném termínu, bude LOK iniciovat další protestní akce, a to v podstatně větším rozsahu.