Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Zápis z porady předsedů MO LOK-SČL konané dne 7.11.2023 v Praze

07.11.2023

LOK-SČL připomíná, že lékaři zajišťující nepřetržitou péči o pacienty v lůžkových zařízeních v ČR („nemocniční lékaři“) většinově „nevypověděli služby“, jak je často chybně prezentováno, ale informovali své zaměstnavatele, že k 1.12. 2023 překročí zákonem stanovený maximální počet přesčasových hodin, a odmítají nadále pokračovat v porušování zákona.

LOK-SČL konstatuje, že dosud nebyl splněn žádný z požadavků, které společně formulovali zástupci SML-ČLK, LOK-SČL,OSZSP ČR a které byly předány ministru zdravotnictví 18. 9. 2023.

Pro připomenutí se jedná o tyto požadavky:

a) zrušení paragrafu 93a ZP, 

b) úprava paragrafu 90 tak, aby bylo možno vykonávat práci v rámci služeb ve 24 hodinovém režimu, 

c) úprava odměňování dle principů Memoranda o nápravě poměrů v českém zdravotnictví ze dne 17. 2. 2011,  

d) zajištění dlouhodobě udržitelných pracovních podmínek. 


Při vědomí těchto skutečností LOK-SČL vítá iniciativu ministra zdravotnictví prof. Válka směřující k vytvoření samostatného zákona o odměňování zdravotníků. Přijetí takové normy je dlouhodobým požadavkem LOK-SČL.

Zároveň ale LOK-SČL upozorňuje, že i při nejlepší vůli není reálné, že by tato norma vstoupila v platnost dříve než 1. 1. 2025, ale spíše až k 1. 1. 2026. 

Pro řešení aktuální kritické situace ve zdravotnictví proto LOK-SČL požaduje řešení mzdových a platových poměrů ve zdravotnictví formou navýšení platových a mzdových předpisů od 1. 1. 2024 tak, aby nárůst vedl ke splnění závazku státu v této oblasti, jak bylo uvedeno v Memorandu o nápravě poměrů v českém zdravotnictví ze dne 17. 2. 2011. 


Alarmující je pokles reálné mzdy lékařů lůžkových zdravotnických zařízení nad pokles kupní síly způsobený inflací v kontextu dalších změn - progresivní zdanění v pásmu nad trojnásobek průměrné mzdy (dosahováno pouze přesčasovou prací, tedy „trest za práci“), nárůst odvodů na nemocenské pojištění o 0,6 %, zrušení odpočitatelnosti členských příspěvků odborové organizaci z daňového základu. 


Porada předsedů LOK-SČL považuje za nutné pokračovat v současné protestní akci Lékaři jsou také lidi. Dále apeluje na ty z lékařů, kteří tuto akci dosud aktivně nepodpořili, aby tak učinili vypovězením souhlasu s přesčasovou prací nejpozději do 30. 11. 2023.


LOK-SČL dále upozorňuje, že pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky, bude akce pokračovat i v roce 2024, při negativním vývoji situace i radikálnějšími prostředky.

 

MUDr. Martin Engel

Předseda LOK-SČL