Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Tiskové prohlášení z mimořádného předsednictva LOK-SČL a předsedů MO LOK-SČL Jihomoravského kraje z jednání konaného dne 7. 10. 2023 ve Vémyslicích

07.10.2023

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů s krajním znepokojením sleduje nezodpovědný přístup ministra zdravotnictví prof. Vlastimila Válka a předsedy vlády Petra Fialy. Ministr jako poslanec údajně podá návrh na zrušení nedávno přijaté novely zákoníku práce, která prolomila limity přesčasové práce zdravotníků. LOK-SČL však důrazně připomíná, že jde jen o návrat k předchozímu nevyhovujícímu stavu, kdy byl zákoník práce na většině nemocničních pracovišť buď přímo nedodržován nebo obcházen. LOK-SČL na tento fakt s ostatními organizacemi, působícími ve zdravotnictví, upozorňuje dlouhé roky. V pouhém zrušení problematické novely zákoníku práce LOK-SČL nevidí důvod k přerušení akce "Lékaři jsou jenom lidi".

LOK-SČL trvá na splnění i dalších požadavků, které přednostně povedou k personální a finanční stabilizaci ve zdravotnictví, které společně se Sekcí mladých lékařů ČLK a OSZSP ČR vyhlásili a předali ministrovi zdravotnictví Válkovi 18. září t. r. LOK-SČL nezaznamenal ze strany ministerstva zdravotnictví a vlády žádnou adekvátní aktivitu k jejich splnění. Termín 1. 12. 2023, kdy podané výpovědi z přesčasové práce vstoupí v platnost.

LOK-SČL vyzývá ministra zdravotnictví Válka, aby přestal mediálně chlácholit veřejnost a začal skutečně řešit požadavky lékařů. Jde o zajištění péče pro pacienty a vytvoření odpovídajících podmínek pro zaměstnance.