Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

LOK-SČL se připojuje k akci Lékaři jsou jenom lidi

09.09.2023

LOK-SČL se připojuje k akci "Lékaři jsou jenom lidi", kterou organizuje Sekce mladých lékařů ČLK, a naprosto se ztotožňuje s jejími požadavky a cíli.
 
LOK-SČL vítá, že mladé kolegyně a kolegové chtějí prosazovat závěry Memoranda, které bylo po akci Děkujeme, odcházíme podepsáno LOK-SČL a Vládou ČR, zastoupenou ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc., a které doposud nebylo naplněno.
 
LOK-SČL nabízí organizátorům akce svoji organizační, právní a mediální pomoc.
 
Porada předsedů LOK-SČL vyzývá členy LOKu, aby se k akci "Lékaři jsou jenom lidi" aktivně připojili
 
Požadavky (trváme na splnění všech požadavků jako celku): 
 
1.  zrušení paragrafu 93a ZP v jeho navrhované podobě zdvojnásobující legální počet přesčasů. Úprava paragrafu 90, odstavec 1 ZP, aby mohli zdravotníci v nemocnicích nadále pracovat v režimu 24 hodinových služeb.
2.  nastavení dlouhodobě udržitelných a přijatelných pracovních podmínek ve zdravotnictví, včetně výsluh za odvedenou přesčasovou práci.  Důsledné dodržování povinnosti zaměstnavatelů zajistit mladým lékařům atestační přípravu ve stanovené době.
3.  kontrola dodržování zákoníku práce ve zdravotnických zařízeních. 
4.  zajištění adekvátního finančního ohodnocení v základní pracovní době - splnění závěrů Memoranda, které v roce 2011 podepsala Vláda ČR, zastoupená ministrem doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc., s LOK-SČL po akci Děkujeme, odcházíme.