Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Zápis z porady předsedů MO LOK-SČL konané dne 20. 6. 2023 v Praze

20.06.2023

LOK-SČL zásadně odmítá vládou uvažované odložení zákonem stanovené valorizace platby za státní pojištěnce. Již předchozí snížení odvodu státu připravilo zdravotnictví o 14 miliard korun, odložení valorizace by pak znamenalo, že v roce 2024 přijde zdravotnictví o dalších cca 14 miliard Kč. Toto je neakceptovatelné a ze strany vlády zcela nezodpovědné jednání. Výsledkem bude další pokles kvality a dostupnosti zdravotní péče.

Ministrem financí navrhované snižování platových tarifů o 5% považuje LOK-SČL za plivnutí do tváře všem zdravotníkům. V kombinaci s plánovaným zavedením nemocenského pojištění jde ve veřejné sféře fakticky o návrat k principu superhrubé mzdy. Pokud by k tomu skutečně došlo, bude LOK-SČL aktivně iniciovat společné akce v rámci rozpočtové a příspěvkové sféry.

LOK-SČL apeluje na poslance PS PČR, aby odmítli pozměňovací návrh poslance Víta Kaňkovského k návrhu novelizace Zákoníku práce. Tento návrh znovu zavádí již před deseti lety zavržený koncept "další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví". Pro představu: Pokud by toto bylo uzákoněno, pak by to pro rok 2024 fakticky znamenalo práci ve výši 1.45 úvazku. Argumentace o dobrovolnosti tohoto ustanovení neobstojí.

V případě, že PČR toto nehorázné opatření schválí, vyzve LOK-SČL k hromadnému odmítnutí veškeré přesčasové práce nad rámec stanovený zákonem (maximálně 8 hodin týdně a 150 hodin ročně).

Návrh poslance Kaňkovského je ve zjevném rozporu se závaznou direktivou EU o přesčasové práci. 

V souvislosti s návrhem poslance Kaňkovského upozorňuje LOK-SČL na připravovanou změnu v pravidlech o dani z příjmu. Plánovaný posun hranice progresivního zdanění směrem dolů (ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy, což činí cca 121 tisíc Kč/měs) by došlo k tomu, že peníze vydělané lékařem v rámci hrozivého počtu přesčasových hodin by si stát hned vzal zpět cestou daně.

Je třeba o těchto skutečnostech informovat všechny zaměstnance nemocnic, a to během letních měsíců. Z vystoupení jednotlivých předsedů na dnešním jednání vyplývá, že nespokojenost v nemocnicích stoupá a stoupá i ochota k protestním akcím. O informace z jednotlivých nemocnic prosíme do poslední dekády srpna, na základě těchto informací bude pak na setkání počátkem září v Novém Městě na Moravě stanovena další strategie.

MUDr. Martin Engel