Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Prohlášení k návrhu ministra financí

Prohlášení k návrhu ministra financí
05.06.2023

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů považují návrh Ministerstva financí na snížení plateb do zdravotnictví a snížení platů ve veřejných službách za mimořádně brutální podraz
 
Zcela nedemokraticky až diktátorsky si podle Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů počíná současná vláda v nejcitlivějších a pro občany zcela zásadních oblastech života, jimiž jsou zdravotnictví a sociální péče. Připravovanými kroky, které bez připomínkového řízení Ministerstvo financí poslalo přímo do vlády, přichystalo na tyto i další zaměstnance veřejných služeb a veřejné správy a na resort zdravotnictví jako celek mimořádně brutální podraz.
Počátkem roku 2022 vzala vláda bez jakékoliv diskuse se sociálními partnery a přes ostrý nesouhlas odborů resortu zdravotnictví 14 miliard Kč, když zrušila rozhodnutí předcházející vlády o zvýšení plateb za státní pojištěnce. Svůj krok obhajovala tvrzením, že místo toho nastaví systém valorizace těchto plateb, které zajistí pravidelný a předvídatelný nárůst prostředků do zdravotnictví.
Nyní materiál Ministerstva financí předložený bez připomínkového řízení rovnou do vlády navrhuje, aby k valorizaci plateb za státní pojištěnce v roce 2024 nedošlo!
V praxi by to znamenalo, že ve výši plateb za státní pojištěnce by se zdravotnictví na úroveň roku 2022 dostalo nejdříve v roce 2025!
Ve zdravotnictví se už po léta prohlubuje personální krize, kvůli nedostatku zaměstnanců jsou uzavřená oddělení v nemocnicích, prodlužují se čekací doby na operace a mnozí pacienti proto ze zoufalství hledají jiné řešení a zdravotní péči a zákroky si platí u soukromých poskytovatelů. V problémech není jen nemocniční péče, ale také zdravotní péče v terénu. Chybějí dětští a praktičtí lékaři, zubaři, neurologové, psychiatři a další odborníci. Potýkáme se s obrovským výpadkem základních léků. Žijeme v tržní společnosti, peníze jsou pro chod zdravotnictví nutné.
Nedostatek personálu limituje také péči poskytovanou v sociálních službách, navíc jde o nejhůře zaplacenou práci ve srovnání s ostatními.
Podobná situaci s personálem a s odměňováním je i v dalších veřejných službách a ve veřejné správě.
Přesto při obrovské inflaci vláda pro letošní rok odmítla těmto zaměstnancům zvýšit platové tarify a odměny slíbené místo nich dostali jen někteří.
Nyní materiál Ministerstva financí navrhuje všechny platové tarify snížit o 5 %!
Dle názoru odborového svazu a Lékařského odborového klubu je toto opatření návratem superhrubé mzdy pro zaměstnance ve veřejných službách.
Odborový svaz a Lékařský odborový klub návrh Ministerstva financí považují za výsměch zaměstnancům, kteří pracují v nenahraditelných a pro občany nezbytných profesích, za arogantní pohrdání jejich prací i jimi samotnými.
Odborový svaz a Lékařský odborový klub nikdy nepředpokládaly, že politici zcela ztratí paměť a zapomenou na roli zdravotníků a všech dalších při pandemii COVID-19.
Podle odborového svazu a Lékařského odborového klubu návrh způsobí zhoršení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro naše občany.
Odborový svaz a Lékařský odborový klub v předloženém návrhu vidí útok na podstatu fungování veřejných služeb v České republice.
Jsme odbory, jsme solidární a neustupujeme lžím, aroganci a bezpráví!