Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Zápis z porady předsedů MO LOK-SČL konané dne 22. 3. 2023 v Praze

Zápis z porady předsedů MO LOK-SČL konané dne 22. 3. 2023 v Praze
22.03.2023

Informace o mzdových jednáních v jednotlivých nemocnicích:

Ve většině nemocnic došlo k uzavření dohod o navýšení mezd/platů. V obchodních společnostech ve velké většině formou navýšení mzdových tarifů. V příspěvkových organizacích v menší míře navýšením osobního ohodnocení, většinou pak formou odměn vyplácených čtvrtletně. Výše navýšení se ve většině nemocnic pohybuje v rozmezí 4 – 6 % tarifní mzdy, resp. tabulkového platu.
Vyjednávání byla jednodušší v obchodních společnostech, paradoxně v přímo řízených organizacích bylo dosažení dohody často obtížné (v některých případech dosud k dohodě nedošlo).

Současný stav stanovování věku odchodu do důchodu dle odpracovaných let, resp. měsíců poškozuje zdravotníky zajišťující nepřetržitou péči.
Zajištění této péče je v České republice výhradně na zaměstnancích nemocnic a to za cenu trvalého překračování maximálních zákonných limitů přesčasové práce.
LOK-SČL bude usilovat o změnu pravidel v tom smyslu, aby věk, kdy vzniká nárok na odchod do důchodu, byl stanovován nikoliv podle počtu odpracovaných let, ale podle počtu skutečně odpracovaných směn (resp. jejich ekvivalentů v případě přesčasové práce).

Na poradě bylo konstatováno, že po navýšení základních platů lékařů v Maďarsku (o 100%) a po navýšení platů lékařů na Slovensku po tamní úspěšné protestní akci na konci roku 2022, se postavení českých nemocničních lékařů změnilo k horšímu. Pokud posuzujeme situaci v zemích V4, tak postavení českých lékařů bylo léta bezkonkurenčně nejlepší. Nyní se sice pomalu, ale jistě dostáváme na chvost a objektivně hrozí odchod zejména slovenských lékařů zpět na Slovensko.
LOK-SČL bude požadovat urychlenou valorizaci platových tarifů dle podmínek Memoranda z roku 2011. 

LOK-SČL bude podrobně informovat o výsledcích slovenské akce z podzimu 2022, a to formou přímých e-mailů. Žádáme funkcionáře MO LOK-SČL v jednotlivých nemocnicích, aby toto projednali se svými kolegy.