Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

OSZSP a LOK-SČL odmítají omezení pravomocí hygienické služby

21.01.2021

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
a
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
 
ostře odmítají pozměňovací návrh poslance Jana Birkeho k zákonu o potravinách, jehož cílem je omezit kompetence hygienické služby v této oblasti
 
Odbory znovu důrazně varují před přijetím poslaneckého pozměňovacího návrhu poslance Jana Birkeho k novele zákona o potravinách. Tento pozměňovací návrh negativně zasahuje do kompetencí hygienické služby a může vést k ohrožení zdraví lidí.
● Cílem návrhu je odejmout orgánům ochrany veřejného zdraví – krajským hygienickým stanicím – významnou část dozoru nad provozovnami poskytujícími stravovací služby. Tato změna přinese výrazné snížení kvality státního zdravotního dozoru nad těmito provozovnami a zvýšení rizika možného ohrožení zdraví konzumentů a spotřebitelů.
● Návrh zcela pomíjí preventivní pojetí práce hygienické služby a omezuje její pravomoci pouze na represi. Hygienická služba po tomto návrhu bude ve stravovacích provozech řešit „jen požáry“, takže hygienici budou v provozovnách působit až v případě vzniku epidemie či jiného poškození zdraví. Jistě netřeba připomínat, že prevence je vždy nejen levnější, ale při zajišťování ochrany veřejného zdraví naprosto klíčový princip.
● Jsme přesvědčeni, že každý má dělat, to co umí. Zemědělci se mají starat o zdravé suroviny a potraviny, hygiena se má starat, aby výrobek zpracovávali správnou technologií zdraví lidé v nezávadném prostředí.
● Připomínáme, že negativní a destruktivní kroky se v oblasti hygienické služby vždy projevují až se zpožděním. Takovou situaci nyní, bohužel, všichni zažíváme v souvislosti s pandemií COVID-19, kdy se velmi bolestivě projevilo dlouholeté personální i finanční podhodnocení hygienických stanic.
● Hygienická služba jako celek je po dlouhá léta koncepčně, finančně i personálně devastována a nyní funguje především zásluhou zaměstnanců. To oni se i přes nepříznivé pracovní podmínky všemi silami a osobní obětavostí snaží zvládat současnou pandemii, za což si zaslouží dík a obdiv.
● Je zcela absurdní v této době znovu na hygienickou službu zaútočit, chtít omezit její kompetence a snižovat nenahraditelnou roli hygienické služby při ochraně veřejného zdraví. Jde o hazard, který se v dlouhodobém horizontu může velice vymstít. Onemocnění jako salmonelóza, žloutenka a další infekce z jídla je třeba mít pod kontrolou a tomu napomáhají hygienici. Bez jejich pravidelné kontroly ve stravovacích zařízeních budeme ohroženi my = konzumenti. 
● Pro ochranu veřejného zdraví je zásadní vytvořit takové prostředí, aby hygienici mohli pracovat ve prospěch občanů a ochrany jejich zdraví, a to novela zákona nepřináší. Její důsledek bude právě opačný, protože přináší útok na systém ochrany veřejného zdraví.
● Odbory po celá léta bojují proti devastaci hygienické služby, a proto nyní znovu vyzývají poslankyně a poslance: Odmítněte předložený návrh na snížení kompetencí hygienické služby, nedovolte další oslabování tohoto orgánu, který je klíčový pro ochranu zdraví občanů České republiky.

Tisková zpráva z 20. ledna 2021