Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů
Lékařský odborový klub
Svaz českých lékařů

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Tisková zpráva z 29. 9. 2020 k situaci ve zdravotnictví

29.09.2020

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
a
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
 
znovu připomínají, že v současné situaci je nejdůležitější ochránit pacienty a zdravotníky, zabezpečit potřebným zdravotní péči.
Proto je nyní nutné:
● Aby všichni občané dodržovali preventivní opatření, zvláště 3xR, a akceptovali další nařízení.
● Aby nemocnice, hygienické stanice, zdravotní ústavy a zařízení sociálních služeb vyhledaly kontakty na bývalé zaměstnance a pokusily se s nimi dohodnout na výpomocích pro případ výpadku zaměstnanců – předběžně uzavřít dohody. Zároveň by měly navázat spolupráci s Českým červeným křížem, poučení laici z ulice nejsou řešením.
● Aby se v případě potřeby zapojili do poskytování péče studenti vyšších ročníků lékařských fakult a studenti vyšších ročníků zdravotnických škol.
● Aby nemocnice aktualizovaly své pandemické plány, rozdělily provozy na infekční a non infekční a aby seznámily s opatřeními zaměstnance.
● Aby nemocnice v případě dalšího šíření nákazy omezily zbytnou péči – plánované neakutní operace, dlouhodobá vyšetření.
● Aby MZ okamžitě začalo, mimo epidemiologickou situaci, řešit nastavení úhrad za zdravotní péči od 1. ledna 2021. Zásadně nesouhlasíme s předloženým návrhem úhradové vyhlášky na příští rok. V současné epidemiologické situaci považujeme zavedení CZ-DRG a podfinancování nemocnic za hazard. Odbory vždy prosazovaly rovný přístup poskytovatelů k úhradám za poskytovanou péči. Návrh předložený MZ na úhrady pro příští rok nejenže není spravedlivý, ale je naprosto nepředvídatelný. Za doby epidemie COVID-19 chce MZ zásadním způsobem měnit systém, a to navíc bez potřebných financí. Na změnu systému plánuje místo potřebných 30 mld. vyčlenit 2,45 mld. Kč. Znovu připomínáme, že nelze jen zaplatit péči za pacienty s COVID-19, je nezbytné také vyřešit úhrady nemocnicím v případě omezení další péče a nedodržení nasmlouvaného rozsahu této péče.
● Aby došlo k navýšení úhrad u poskytovatelů zvláštní ambulantní péče v sociálních službách minimálně o 7 % oproti roku 2020, a tím se pokryly nárůsty cen za zdravotnický materiál.
● Aby MZ vedle úhrad za péči řešilo také odměny zaměstnanců nemocnic. Je šokující, že ve vyhlášce na ocenění zdravotníků a jejich stabilizaci není na příští rok ani koruna, a to i v kontextu dohod dalších resortů z veřejných služeb (sociální služby zvýšení o 10 %, učitelé zvýšení o 9 %). Odbory vzhledem k náročnosti povolání a v zájmu udržení zdravotníků a dalších zaměstnanců v nemocnicích požadují navýšení tarifních platů a mezd o 15 % a jeho řádné profinancování přes úhradovou vyhlášku.
● Aby MZ řešilo navýšení platů zdravotnických pracovníků v zařízení sociálních služeb, a to shodně s platy zdravotníků v nemocnicích.
Z dlouhodobého hlediska je nutné:
● Stabilizovat zdravotnický personál, získat zpět ty, kteří odešli, a přilákat mladé – systémová opatření předkládají odbory dlouhodobě, žádná vláda na to ale koncepčně nereagovala.
● Vrátit se k systémovým opatřením v organizaci zdravotní péče – odbory zásadně nesouhlasily se snižováním počtu akutních lůžek, se změnou struktury péče, v krajích bojovaly proti rušení plicních a infekčních oddělení. Po loňských epidemiích spalniček jsme znovu upozorňovali na ekonomická opatření bývalých vlád, která vedla k útlumu části péče.
● Podpořit systém ochrany veřejného zdraví, která se v uplynulých dvaceti letech finančně i personálně devastovala. Hygienici a další odborníci jsou v době podobných epidemií a také v normálním čase nezastupitelní. Prevence má mít přednost před léčbou.
● Adekvátně řešit podfinancování českého zdravotnictví. Je zásadní, abychom se objemem peněz, které se dávají na ochranu zdraví lidí, přiblížili k evropskému průměru. Pokud chceme dostupnou, kvalitní a moderní zdravotní péči, tak se podle toho musíme chovat i ekonomicky. Zdraví, jeho udržení, léčba, pomoc musí být prioritou č. 1. Peníze musí dostat poskytovatelé, na účtech zdravotních pojišťoven nemají smysl.
Občany žádáme, aby se chovali zodpovědně, a to jak sami k sobě, tak k jiným.
Zaměstnancům nemocnic, hygienické služby, zdravotnické záchranné služby, zařízení sociálních služeb a všem dalším děkujeme za jejich nasazení a obětavou práci.