Per aspera ad astra
LÉKAŘSKÝ ODBOROVÝ KLUB
SVAZ ČESKÝCH LÉKAŘŮ
na stránkách     na internetu
 
En | Fr | Cz
 
 
LOK-SČL
14.4.2001

Předsednictvo LOK-SČL

Předseda:
MUDr. Milan Kubek
Narozen 13. 2. 1968 v Praze. Promoval v roce 1992 na I. Lékařské fakultě Karlovy university. V roce 1992 nastoupil jako sekundární lékař do nemocnice v Praze 9 – Vysočanech, kde pracuje dosud jako internista – angiolog. Atestaci 2. stupně z interny složil v roce 1999.
Členem LOK od roku 1995 jako předseda místní organizace. Od roku 1996 postupně člen předsednictva a posléze místopředseda. Předsedou LOK zvolen v březnu 1999.
Předseda okresního sdružení ČLK Praha 9 a 14 od roku 1996.
Ženatý, manželka zdravotní sestra t.č. na mateřské dovolené, dceři Zuzaně je jeden rok.

Místopředseda:
MUDr. Jana Vedralová
Narozena 8. 4. 1955 v Praze, promovala na FVL UK v r. 1980.
V letech 1981-88 pracovala v ÚVN Praha na odd. patologie, poté v letech 1988-93 v OÚNZ Praha východ – vykonávala funkci primáře patologie. Od roku 1993 je primářkou patologie Všeobecné fakultní nemocnice Praha.
Členem LOK od r. 1996. Od roku 1998 dosud jako předsedkyně místní organizace ve VFN. Místopředsedkyní LOK zvolena v březnu 1999.
Vdaná, manžel lékař, 2 synové studující na PF UK a VŠE.

Členové předsednictva:
MUDr. Martin Engel
Narozen 12. 10. 1954 v Praze,kde absolvoval v letech 1974-1980 lékařskou fakultu.
Od roku 1981 pracoval na radiologickém oddělení Nemocnice MV do roku 1997, kdy došlo ke sloučení s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, na jejíž radiologické klinice pracuje dosud.
Členem LOK od roku 1995, od té doby vykonává funkci předsedy místní organizace, v současnosti pro obě spojené nemocnice. Členem předsednictva LOK od března 1999. Má na starosti mezinárodní vztahy a přípravu na vstup do mezinárodních organizací.
Ženatý, manželka lékařka, syn 18 let student gymnázia.

MUDr. Michal Sojka
Narozen 17.11.1964 v Praze. Promoval v roce 1989 na I. Lékařské fakultě Karlovy university. Pracoval jako internista v nemocnici Kolín, v Praze Pod Petřínem a ve FN Motol.
Zakládající člen LOK, od založení organizace v roce 1995 členem předsednictva, tajemníkem LOK. Má na starosti propagaci a vytváření mediálního obrazu LOK. Spravuje internetovou stránku LOK. Od roku 1998 šéfredaktor časopisu Tempus medicorum vydávaného ČLK.
Ženatý, manželka administrativní pracovnice, dceři Michaele je 8let.

MUDr. Marcela Sojáková
Narozena 21.5.1955 v Praze. V roce 1974 maturovala na gymnáziu Nad štolou a v roce 1982 promovala na I. Lékařské fakultě Karlovy university. Od roku 1982 pracuje na RDG klinice VFN Praha. Atestaci 2. stupně v oboru radiodiagnostika složila v roce 1996.
Členem LOK od roku 1995. Již několik let vykonává funkci místopředsedkyně místní organizace ve Všeobecné fakultní nemocnici. Členkou předsednictva zvolena v březnu 1999.
Vdaná, manžel pracuje v reklamní agentuře, syn studuje vysokou školu, dcera gymnázium.

MUDr. Antonín Nechvátal
Narozen 15.9.1964 v Praze. Promoval v roce 1990 na I. Lékařské fakultě Karlovy university. Do roku 1993 pracoval na klinice anestézie a resuscitace VFN, kde složil atestaci. Poté změnil obor a od roku 1994 pracoval postupně na kožních odděleních nemocnic Kladno, Bulovka a Motol. Zde v roce 1999 složil atestaci 2. stupně v oboru dermatovenerologie.
Členem LOK od roku 1995. Pracoval jako místopředseda LOK v nemocnici Bulovka, od roku 1999 je místopředsedou LOK ve FN Motol. Členem předsednictva LOK od března 1999.
Svobodný.

MUDr. David Štěpánek
Narozen 1972 v Ostrově nad Ohří. V roce 1996 promoval na Lékařské fakultě UK v Plzni.
Od promoce pracuje jako sekundární lékař na oddělení ARO nemocnice Karlovy Vary, kde atestoval v roce 1998.
Členem LOK od nástupu do zaměstnání v roce 1996. Od roku 1997 pracuje jako místopředseda místní organizace, pravidelně se účastní sněmů a porad předsedů LOK.
Ženatý, manželka lékařka, bezdětný.

MUDr. Marcela Henčlová
Narozena 17. 3. 1961 ve Zlíně. Promovala v roce 1985 na Lékařské fakultě UJEP v Brně, nynější Masarykova universita. Od roku 1985 pracuje jako gynekolog v Baťově nemocnici Zlín. 2. Atestaci složila v roce 1995. V současnosti je ordinářkou pro riziková a patologická těhotenství.
Členkou LOK od založení místní organizace ve Zlíně v listopadu 2000. V prosinci 2000 zvolena předsedkyní místní organizace. V březnu 2001 oceněna spolu s kolegou MUDr. Richterem cenou LOK za statečnost.
Vdaná, dcera 19 let, syn 3 roky.

MUDr. David Klein
Narozen 24. 3. 1970 v Praze. Po promoci na II. Lékařské fakultě Karlovy university v roce 1994 nastoupil na oddělení kardiochirurgie pro dospělé. V nemocnici Mělník v roce 1997 složil I. atestraci z chirurgie, na druhou atestaci se připravuje v současnosti.
Členem LOK od založení místní organizace v Mělníku v říjnu 2000, pracuje jako předseda místní organizace.
Ženatý, má dvě děti.

MUDr. Petr Hrobař
Nar. 30. 9. 1964 v Brně.
Promoval v r. 1989 na LF UJEP /MU/ Brno.
Praxe: Nemocnice Český Krumlov , Městská nemocnice Koliště Brno, RTG odd., CT odd. Úrazová nemocnice Brno. Od r. 1994 Radiologická klinika FN Brno-Bohunice.
Předseda místní organizace LOK-SČL FN Brno-Bohunice.
Ženatý, 2 děti.

 Vytisknout               Domů