Per aspera ad astra
LÉKAŘSKÝ ODBOROVÝ KLUB
SVAZ ČESKÝCH LÉKAŘŮ
na stránkách     na internetu
 
En | Fr | Cz
 
 
Místní organizace - Pokladníkům MO

Vážení pokladníci místních organizací LOK-SČL


Základním právním předpisem upravujícím účetnictví je zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění novel. Tímto zákonem se při vedení účetnictví řídí i právnická osoba – občanské sdružení LOK-SČL (s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona 342/2006 Sb.).

 

Občanské sdružení vznikalo registrací stanov u Ministerstva vnitra. Občanská sdružení podle tohoto zákona existovala v České republice od roku 1990, od počátku roku 2014 se sdružení podle nového občanského zákoníku považují za spolky a ve lhůtě stanovené zákonem tomu musí přizpůsobit i své názvy a stanovy.


V zákoně č. 586/1992Sb., o daních z příjmů, ve znění novel, je třeba zaměřit se zejména na ustanovení, která se týkají neziskových organizací.
Rozsáhlost změn řešených různými právními předpisy způsobuje jejich spletitost a v neposlední řadě nepřehlednost jejich účinnosti. Tato situace samozřejmě zvyšuje pravděpodobnost chybovosti a nebezpečí případných sankcí.

Věříme, že s tímto kolektivem spolupracovníků naleznete potřebná řešení k vašim daňovým a účetním otázkám.

Ing. Gabriela Neumanová, tel. 284 810 576, ucetni(at)lok-scl.cz
Ing. Alexandr Dušek
Bc. Magdaléna Skálová


Důležité upozornění:
Export dat z programu 6K v každém roce k datu: 31. 5., 31. 10. a 31. 12.
Termín pro zaslání dat z programu 6K do centra je v roce do: 30. 6., 30. 11. a poslední data zašlete co nejdříve v průběhu měsíce ledna roku následujícího.

Pro MO ke stažení aktualizace programu 6K pro rok 2018:

instal20181.exe

Chcete-li zobrazit soubory pro pokladníky, přihlaste se prosím.

 Vytisknout               Domů               Zpět