Per aspera ad astra
LÉKAŘSKÝ ODBOROVÝ KLUB
SVAZ ČESKÝCH LÉKAŘŮ
na stránkách     na internetu
 
En | Fr | Cz
 
 
Právní poradna

zdravotnické právoZákonodárci nás budou asi i v budoucnosti zasypávat mnoha dalšími změnami a novelami zákonů. Právní poradna na otázkách členů LOK-SČL řeší, vysvětluje a aplikuje zákony v praxi. Do poradny jsme zařadili několik zajímavých dotazů, se kterými se na nás obrátili naši členové.  
Doufáme, že zveřejněné právní názory vám usnadní se rychle rozhodnout na základě praktických zkušeností jiných, potvrdit si svůj názor na řešení jednotlivých problémů, nebo se vyvarovat chyby, které se už dopustil někdo jiný.

Členům naší organizace je po registraci zpřístupněna Právní poradna v sekci Místní organizace, v které je umístěn formulář pro zaslání dotazu. Odpověď s právním stanoviskem člen obdrží na svůj uvedený e-mail. Pokud je zobecněný dotaz charakteristický pro určitý případ, bývá také neadresně zveřejněný v našich Zpravodajích.


Vzor dohody o náhradě újmy - upravená verze, 14. 12. 2014.pdf >>>

Proč dohoda o náhradě újmy není dodatkem DPČ, 3. 7. 2014.pdf >>>

Vzor dohody o náhradě újmy, 3. 7. 2014.pdf >>>

Oznámení o překročení limitu 416 hodin, 6. 5. 2014.pdf >>>

Vzor dohody o náhradě újmy, 28. 4. 2014.pdf >>>


"DĚKUJEME, ODCHÁZÍME" - dokumenty v roce 2011:

1) Vzor dohody o solidaritě

2) Vzor dohody o solidaritě - ZZ bez místní organizace LOK-SČL

3) Vzor výpovědi z pracovního poměru založeného pracovní smlouvou

4) Vzor výpovědi z pracovního poměru založeného jmenováním


"DĚKUJEME, ODCHÁZÍME" - dokumenty:

1)      Návod k vyplnění

2)      Vzor dohody o solidaritě

3)      Vzor výpovědi z pracovního poměru založeného pracovní smlouvou

4)      Vzor výpovědi z pracovního poměru založeného jmenováním

5)      Vzor tabulky pro zpracování seznamu zaměstnanců, kteří u daného zaměstnavatele podávají výpověď


Přehled hlavních změn zavedených novelou zákoníku práce č. 365/2011, 8.12. 2011.pdf >>>
Přestávky v práci u DPČ a dohody o další dohodnuté práci přesčas ve zdravotnictví, 11. 5. 2011.pdf >>>
Zvýšení platů od 1. března 2011, návrh NV 564/2006 Sb.doc + přílohy.pdf >>>
"Děkujeme, odcházíme" - odvolání výpovědi.doc >>>
Vzory výpovědí - výpovědi přesčasové práce, 10. 2. 2011.doc >>>
10 důvodů proč organizace ani jiná účast na výzvě "Děkujeme, odcházíme" není trestným činem, 7. 2. 2011.pdf >>>
Výpovědní doba - přesčas, 12. 1. 2011.pdf >>>
Odpovědi na otázky - vydírání, 1. 12. 2010.pdf >>>
Odpovědi právníků na dotazy lékařů, 30. 11. 2010.pdf >>>
Přeložení zaměstnance do jiného místa výkonu práce, 20. 11. 2010.pdf >>>
Kvalifikační dohody ve specializačním vzdělávaní lékařů, 10. 11. 2010.pdf >>>
Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouva, 3.8.2009.pdf >>>
ROZDÍLY V ODMĚŇOVANÍ (červenec 2009).pdf >>>
K úhradám nákladů na specializační vzdělávání, leden 2009.pdf >>>
Dohoda o další dohodnuté práci přesčas, 2.9.2008.pdf >>>
Příloha: Dohoda o další dohodnuté práci přesčas..pdf >>>
Dopad rozhodnutí Ústavního soudu ČR na kolektivní vyjednávání, květen 2008, 12.5.2008.pdf >>>
Nedostatečný počet lékařů na pracovišti, obava z odborného pochybení při přetížení, 25.2.2008.pdf >>>
ROZDÍLY V ODMĚŇOVÁNÍ (červen 2007).pdf >>>
Osud FKSP v souvislosti s transformací nemocnice na obchodní společnost, 3.5.2007.pdf >>>
Ochrana odborových funkcionářů, součinnost zaměstnavatele při jednání a kolektivním vyjednávání s odborovou organizací za přítomnosti jejího právního zástupce, 30.1.2007.pdf >>>
Zvýšení platů od 1. ledna 2007, Nařízení vlády 564/2006 Sb., 13.1.2007.pdf >>>
Příloha č. 1: Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. – tarifní tabulka.pdf >>>
Příloha č. 2: Platy – odůvodnění.pdf >>>

Možnosti jak zajistit ústavní pohotovostní služby po 1.1.2007 v souladu s novým zákoníkem práce, listopad 2006.pdf >>>
Dohoda o pracovní činnosti na ústavní pohotovostní služby, listopad 2006.pdf >>>
Lékaři a dohody o zvyšování kvalifikace, říjen 2006.pdf >>>
Příloha: Zákon č. 95/2004 Sb.pdf >>>
ODPOVĚDI NA OTÁZKY K NOVÉMU ZÁKONÍKU PRÁCE, 4. 9. 2006.pdf >>>
Poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas, 20.7.2006.pdf >>>
Vývěsní prostor pro prezentaci názorů odborové organizace, 24.5.2006.pdf >>>
Specializovaná způsobilost a dohoda o zvyšování kvalifikace, 7.3.2006.pdf >>>
Nárok na zařazení do 14. platové třídy, 6.3.2006 .pdf >>>
Dohoda o pracovní činnosti na jiný druh práce, 22.2.2006.pdf >>>
Navýšení mzdy zaměstnancům ve výpovědní době, 14.2.2006.pdf >>>
Možný zásah do petičního práva, 6.1.2006.pdf >>>
Příloha: Zákon č. 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním..pdf >>>
Čerpání FKSP, 29.12.2005.pdf >>>
ÚPS formou dohody o pracovní činnosti a na základě obchodní dohody, 21.12.2005.pdf >>>
Smlouva o zvyšování kvalifikace dle zákoníku práce, 19.9.2005.pdf >>>
Příloha: Zákoník práce §142 a 143.pdf >>>
Celoplošné odebrání osobního příplatku - kompenzace zvyšování tarifních platů zdravotníků 25.8.2005.pdf >>>
Zvýšení platů od 1. září 2005, 11. 8. 2005.pdf >>>
Příloha č. 1: Nařízení vlády č. 307/2005 Sb.pdf >>>
Příloha č. 2: Platy – odůvodnění MPSV.pdf >>>

Závazky z kolektivní smlouvy 15.6.2005.pdf >>>
V rámci ÚPS na ORL vykonávat činnost zubního lékaře 19.5.2005.pdf >>>
Pracovní poměr na dobu určitou 12.5.2005.pdf >>>
Pracovně právní vztahy v průběhu konkurzu 5.5.2005.pdf >>>
Vydání dokumentace 23.3.2005.pdf >>>
Vztah uzavírané kolektivní smlouvy a FKSP 9.3.2005.pdf >>>
Práce přesčas a pracovní pohotovost 2.2.2005.pdf >>>
Nárok na proplácení cestovních náhrad při zvyšování kvalifikace 1.2.2005.pdf >>>
Nařízení přesčasové práce 11.1.2005.pdf >>>

Náš tip:
Každá naše místní organizace LOK-SČL obdržela v roce 2004 publikaci Právní sebeobrana lékaře, autoři JUDr. Jan Mach a MUDr. David Rath, jde o stručnou a prakticky zaměřenou příručku, která si klade za cíl pomoci lékařům zvládnout právní úskalí a rizika spojená zcela zákonitě s výkonem jejich náročného povolání.  

Každá naše místní organizace LOK-SČL obdržela v roce 2006 publikaci Právní sebeobrana lékaře (II.Doplněné a rozšířené vydání).

Předsedům místních organizací LOK-SČL rozesíláme po aktualizaci Zákoník práce.

 Vytisknout               Domů               Zpět