Per aspera ad astra
LÉKAŘSKÝ ODBOROVÝ KLUB
SVAZ ČESKÝCH LÉKAŘŮ
na stránkách     na internetu
 
En | Fr | Cz
 
 
Místní organizace - Jak založit MO ?

Založení místní organizace LOK-SČL:

Lékaři, kteří mají zájem o založení místní organizace LOK-SČL vytvoří přípravný výbor a svolají schůzku všech zájemců o členství. Lékaře je třeba seznámit zejména se stanovami LOK-SČL a s výsledky naší práce, za něž se rozhodně nemusíme stydět. K založení místní organizace stačí 3 lékaři. I takto malá organizace má právo účastnit se například kolektivního vyjednávání. Pochopitelně platí, že čím více má organizace členů, tím má její slovo větší váhu a může pro své členy snáze vyjednat zlepšení ekonomických a pracovních podmínek.

Na ustavující schůzi přítomní lékaři zvolí předsedu, místopředsedu a další členy předsednictva místní organizace do celkového počtu 3, 5 nebo 7 členů. Za hospodaření místní organizace odpovídá její předseda. Zápis o konání ustavující schůze spolu s výsledky voleb zašle zvolené předsednictvo neprodleně na adresu kanceláře LOK-SČL, Drahobejlova 52, 190 00 Praha 9, případně faxem: 284 810 576 nebo e-mailem. Dále je třeba zaslat kontakty na zvolené funkcionáře (mobilní telefon, fax, e-mail, adresu do zaměstnání a domů). K vystavení licence a zplnomocnění předsedy místní organizace k právním úkonům, potřebujeme znát též rodné číslo předsedy.

Na základě výše uvedených informací obdrží místní organizace zplnomocnění a licenci, která je vystavena na jméno předsedy. Místní organizace vzniká dnem udělení licence.

Předseda místní organizace je povinen písemně oznámit řediteli nemocnice její vznik spolu s jmény funkcionářů, kteří budou oprávněni jednat jménem místní organizace. A budou zároveň požívat ochranu odborového funkcionáře, kterého například nemůže zaměstnavatel propustit bez souhlasu členů místní organizace. Řediteli seznam členů dávat nemusíte, nám jej však neprodleně zašlete. Seznam je třeba průběžně aktualizovat, stejně jako změny ve vedení místní organizace a v kontaktech.

Předseda místní organizace založí v některé z bank (KB, a.s., ČS, a.s., ČSOB) běžný účet. K jeho založení dostane od nás notářsky ověřenou kopii dokladu o přidělení IČO od Statistického úřadu, kopii dokladu o registraci stanov LOK-SČL ministerstvem vnitra. Většina bank též požaduje na podpisový vzor potvrzení souhlasu nadřízené složky. Tento dokument samozřejmě potvrdíme.

Noví členové musí podepsat pro mzdovou účtárnu souhlas s tím, aby jim bylo každý měsíc strháváno 0,5 % hrubé mzdy na účet místní organizace. Předseda místní organizace, který odpovídá za hospodaření, pak zajistí převod 55% vybraných příspěvků na účet centrálního LOK-SČL (124712309/0800). Toto se děje měsíčně, případně u menších organizací může předsednictvo LOK-SČL povolit delší periodu.

Gratulujeme! Právě jste založili další organizaci LOK-SČL. Nyní máte nárok na náš informační a právní servis. Přejeme vám hodně úspěchů v kolektivním vyjednávání.

Předsednictvo LOK-SČL

DOKUMENTY:

 1. Návrh zápisu ustanovující schůze místní organizace LOK-SČL.doc
 2. Dotazník – hlášení změn údajů.doc

Stávajícím MO LOK-SČL:

DOKUMENTY:

 1. První dopis pro nově založenou místní organizaci LOK-SČL.doc
 2. Informace ke zřízené E-mail schránce MO LOK-SČL.doc
 3. Návrh registrační karty pro člena místní organizace LOK-SČL.doc
 4. Návratka – pověření pokladníka – založení běžného účtu.doc

DALŚÍ DOKUMENTY:

 1. Návratka – distribuce informací.pdf
 2. Přihláška člena MO LOK-SČL.pdf
 3. Proč se stát členem LOK-SČL?doc
 4. Náborový dopis 2011.doc

Náš tip:

Každá naše místní organizace LOK-SČL obdržela CD, které obsahuje:

 1. Šablonu hlavičkového papíru pro MO LOK-SČL (dokument ve formátu*.doc)
 2. Logotyp LOK-SČL v několika různých profesionálních formátech vhodných k dalšímu grafickému zpracování

-id-

 Vytisknout               Domů               Zpět