Per aspera ad astra
LÉKAŘSKÝ ODBOROVÝ KLUB
SVAZ ČESKÝCH LÉKAŘŮ
na stránkách     na internetu
 
En | Fr | Cz
 
 
Prohlášení a stanoviska
28.6.2010

Vyjádření MO LOK-SČL Sokolov k situaci na interním oddělení Nemocnice Sokolov k 28. 6. 2010

Vyjádření MO LOK-SČL Sokolov k situaci na interním oddělení Nemocnice Sokolov k 28. 6. 2010

    Ke dni 28. 6. 2010 podává 8 lékařů interního oddělení KKN, a.s. Nemocnice Sokolov hromadnou výpověď z pracovního poměru. Nejedná se o náhlý akt, na možnost tohoto vyústění celé situace bylo v minulosti upozorňováno, naposledy dne 28. 5. 2010 osobním dopisem lékařů interního oddělení KKN,a.s.,Nemocnice Sokolov k rukám generálního ředitele KKN,a.s., včetně sdělení důvodů tohoto postupu a návrhů případného řešení.

   MO LOK-SČL Sokolov deklaruje tímto svoji plnou podporu požadavkům lékařů interního oddělení. Považujeme za svou povinnost upozornit na to, že realizace avizovaného odchodu 8 lékařů je pro interní oddělení KKN, a.s. Sokolov fakticky likvidační. Tento krok by znamenal reálné snížení dostupnosti specializované zdravotní péče jak interní, tak i přímo navazujících nemocničních oborů jako jsou všechny obory operační, ARO, neurologie atd., s nezpochybnitelným přímým dopadem na pacienty regionu Sokolov.

   Vzhledem k tomu, že podobnému katastrofickému scénáři se chceme vyhnout, vyzýváme jménem MO-LOK SČL Sokolov vedení KKN a.s., k bezodkladnému jednání s lékaři interního oddělení KKN, a.s., Nemocnice Sokolov za účelem nalezení oboustranně přijatelného konsenzu, dříve než případné důsledky odchodu lékařů ochromí chod našeho zdravotnického zařízení.

 Sokolov, 28.6.2010                  

za MO LOK-SČL Sokolov

MUDr.Josef Trnka, předseda

MUDr.Aleš Novák, místopředseda

 Vytisknout               Domů